На що скаржаться хворi при розгорнутiй клiнiчнiй картинi туберкульозу, незалежно вiд локалiзацii процесу?


А. Слабiсть, пiтливiсть, втрату ваги, пiдвищену температуру тiла.
В. Напади задухи при змiнi погоди.
С. Порушення чутливостi, “повзання мурашок” у кiнцiвках.
D. Скороминучi порушення свiдомостi.
Е. Головний бiль, бiль у животi без чiтко локалiзацiї.

 

2. Який характер носить звичайно температурна крива при туберкульозi?
А. Постiйна.
В. Одноденна.
С. Гектична.
D. Триденна.
Е. Неправильна.

 

3. Який найвiрогiднiший характер харкотиння при неускладненому туберкульозi легенiв?
А. Слизувате прозоре.
В. Яскраво-жовте.
С. Зеленувато-жовте.
D. Зелене з рiзким запахом.
Е. Іржаве.

 

8. Коли частiше виявляється пiтливiсть при туберкульозi?
А. При фiзичному напруженнi.
В. При психоемоцiйному напруженнi.
С. Вночi.
D. При перегрiвi.
Е. Вдень.

 

5. Якийанамнез захворювання характернiший для туберкульозу легенiв?
А. Захворiв гостро три днi тому, теперiшнiм часом стан дещо полiпшився.
В. Вважас себе хворим декiлька мiсяцiв.
С. Вважас себе хворим “все життя”, неодноразово обстежився без результату.
D. Погiршення почуття вiдмiчає кожний четвертий день.
Е. Щорiчно вiдмiчає погiршення почуття при скороченнi свiтлового дня.

 

6. Який найiнформативнiший феномен при аускультацiї хворого на туберкульоз легенів?
А. Розсiянi сухi хрипи.
В. Непостiйнi сухi та вологi хрипи у прикореневiй зонi.
С. Вологi локальнi хрипи на верхiвках легенiв.
D. Шум тертя плеври.
Е. “Нiма” легеня.

 

7. Хвора 35-ти рокiв пред’являє скарги на слабiсть, незначний кашель з харкотинням. При рентгенологiчному обстеженнi виявлено негомогенне обмежене, розмiром бiльше 5 см, затемнення у S1,2 правої легенi. Запiдозрено iнфiльтративний туберкульоз верхньої частки правої легенi.
Якi найвiрогiднiшi данi аускультацiї характернi будуть спостерiгатись над дiлянкою ураження легень зазначеноi локалiзацiї?

А. Вологi хрипи.
В. Сухi поширенi хрипи.
С. Везикулярне дихання.
D. Амфоричне дихання.
Е. Послаблене дихання.

 

8. Якi симптоми характернi для бронхо-легенево-плеврального синдрому?
А.
Пiдвищення температури тiла, слабiсть, зниження апетиту, втрата маси тiла, пiтливiсть.
В. Кашель, слабiсть, поганий сон, головний бiль, сиплiсть голосу.
С. Кашель, наявнiсть харкотиння, бiль в груднiй клiтцi, кровохаркання, задишка.
D. Кашель, слабiсть, сиплiсть голосу, сухi хрипи, вкорочення перкуторного тону.
Е. Задишка, поганий сон, вологi хрипи, посилеяня голосового тремтiння, нездужання.

9. Який метод частiше застосовується для виявлення деструкцiї в легеневiй тканинi?
А. Оглядова рентгенографiя.
В. Томографiя.
С. Прицiльна рентгенографiя.
D. Рентгеноскопiя.
Е. Бронхографiя.


10. 3 якого рентгенологiчного методу доцiльнiше розпочати додаткове обстеження, якщо при профiлактичному флюорографiчному обстеженнi в першому та другому сегментах легенiв виявлено вогнищевоподiбнi тiнi?

А. З оглядової рентгенографiї.
В. З компютерно томографП.
С. З прицiльної рентгенографiї.
D. З рентгеноскопiї.
Е. З бронхографiї.

11. У хворого при флюорографiчному обстеженнi у верхiвково-задньому сегментi лiвої легенi виявлено дiлянку затемнення малої інтенсивностi з нечiткими контурами до 1 см у дiаметрi.

До якого рентгенологiчного синдрому належить виявлене утворення?
А.
Синдрому прояснення.
В. Синдрому круглястої тiнi.
С. Синдрому вогнищевої тiнi.
D. Синдрому змiненого вогнищевого малюнка.
Е. Синдрому дисемiнацi.


12.Хворий 24-років поступив до протитуберкульозного диспансеру зі скаргами на слабість, пітливість, кашель з харкотинням. Хворому зроблено оглядову рентгенограму, на якій в S6 лівої легені визначається кільцеподібна тінь.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1332; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.