Входом і трьома станами

Для роботи на нестандартне навантаження, наприклад, лампу розжарю­вання (ЛР), обмотку реле розроблено схеми елементів ТТЛ і ТТЛШ з відкритим колектором(рис. 2. 19, а). При збігу високих рівнів на входах транзистор VT3 відкривається і ЛР світиться. Якщо хоча б на одному з входів буде низький рі­вень напруги, транзистор VT3 закривається і ЛР гасне.

Якщо виходи декількох елементів із відкритим колектором підключаю­ться до джерела живлення через загальний колекторний резистор, то така схема реалізує функцію НЕ-І-ЧИ (рис. 2.19, в).


У схемах елементів ТТЛ і ТТЛШ з’єднання виходів декількох елементів для уникнення протікання високого струму від виходу з високим рівнем напру­ги UСС на вихід з низьким рівнем UOL неприпустиме, оскільки може призвести до виходу з ладу мікросхеми. При необхідності такого прямого з’єднання вихо­дів (засіб «монтажне ЧИ») використовують елементи з трьома станами. Два стани виходів – це звичайна видача значень лог. 0 та лог. 1.

Третій стан характеризується нескінченно високим вихідним опором, ко­ли елемент практично цілком відключається від навантаження, тобто не спо­живає і не видає струму. Це досягається рядом схемних рішень, у тому числі і найпростішим, зображеним на рис. 2. 20. а. В цьому випадку, коли діод VD1 під'єднаний до емітера і колектора транзисторів VT1 і VT2, а на катод діода подається керуючий сигнал Z з високим рівнем напруги (лог). 1), то схема пра­цює як елемент НЕ І.


Якщо керуючий сигнал Z - низький рівень напруги (лог. 0), то БЕТ і ко­лектор транзистора VT2 (а відповідно і база транзистора VT3) підключається через відкритий діод VD1 до шини землі. У цьому випадку всі транзистори зак­риті і елементи переходять у закритий стан (Z-стан). У серіях мікросхем часто керуючий сигнал є інверсним. При об’єднанні виходів елементів ТТЛ з трьома станами (рис. 2.20, в) керуючі сигнали мають подаватися почерго­во.

Для елементів з трьома станами введені такі часові параметри для за­дання затримок поширення:

tLZ і tHZ – тривалість затримки при переході з низького і високого рів­нів вихідної напруги в стан «вимкнено» відповідно;

tZL і tZH – тривалість затримки при переході з стану «вимкнено» у стан низького рівнів вихідної напруги відповідно.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2105; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.