Мікроорганізми, їх місце у системі живих істот
Мікробіологія як наука, її значення

Мікробіологія – наука, яка вивчає морфологію, фізіологію, екологію, систематику мікроорганізмів, їх роль і значення в житті людини, тварин та рослин. Крім того вона вивчає перетворення речовин в природі, інфекцію і імунітет, збудників деяких інфекційних захворювань, мікробіологічні процеси та інше.

Назва науки складається з трьох грецьких словосполучень: „мікрос” – малий, „біос” – життя та „логос” – наука. Таким чином, мікробіологія являється наукою про життя мікроскопічних істот – мікроорганізмів. До них належать: бактерії, гриби та віруси.

Мікробіологія вміщує декілька самостійних дисциплін: загальну, медичну, ветеринарну, сільськогосподарську, промислову та інші.

Загальна мікробіологія вивчає морфологію, фізіологію, генетику мікроорганізмів, їх роль в перетворені речовин в природі, утворенні біологічно активних сполук, що використовуються в різних галузях народного господарства.

Промислова мікробіологія перетворилась в міцну виробничу силу. За допомогою мікроорганізмів на виробництвах мікробіологічної промисловості одержують продукти біологічного синтезу.

В середині 40-х років ХХ сторіччя використання живих істот, що викликають процеси в виробництві біологічно активних сполук (антибіотиків, ферментів, вітамінів, гармонів, амінокислот та інше) має назву біотехнології.

Приведемо декілька прикладів використання мікроорганізмів в деяких галузях.

Мікроорганізми – продуценти білка.

В останній час ефективно розвивається мікробіологічна промисловість. Продукти біологічного синтезу мають велике значення, вносять відчутний скарб в економіку багатьох країн. Сучасні підприємства біологічного синтезу – це величезні промислові підприємства з високою культурою виробництва.

Продуцентами таких широко відомих антибіотиків, як пеніцилін, стрептоміцин, тетрациклін та інші є плесняві гриби та актиноміцети. Більшість ефективних антибіотиків (з широким спектром дії) одержано за допомогою актиноміцетів.

 

Мікроорганізми, їх місце у системі живих істот

Мікроорганізми широко розповсюджені в природі. Академік В.Л.Омельянський писав про мікроби: „Поистине они вездесущи… Незримо они сопутствуют человеку на всем его жизненном пути, властно вторгаясь в его жизнь то в качестве врагов, то как друзья. В громадном количестве они встречаются в пище, которую мы принимаем, в воде, которую пьем и в воздухе, которым мы дышим.”

Мікроорганізми були першими мешканцями на нашій планеті. Біля 3 млрд. років тому вони сформували мікробіосферу – найдавнішню оболонку біосфери Землі. Біомаса таких істот перевищує сумарну біомасу рослин та тварин. Накопичена органічна сполука має великий енергетичний потенціал, оскільки з нього утворюються сховища нафти, газу, вугілля та інших корисних копалин. Енергетика і в наш час здебільш визначає прогрес науки, техніки, а також благополуччя мешкаючи на Землі. Мікроорганізми беруть активну участь у перетворенні речовин. Вони підвищують плодоносність ґрунту. Так, амоніфікатори розлагають білкові речовини. Продукти їх життєдіяльності (аміак) окислюються нитрифіцирующими бактеріями спочатку до азотистої, а потім до азотної кислоти. Солі азотної кислоти – нітрати – засвоюються вищими рослинами. Мікроорганізми фіксують азот з повітря, збагачують цим елементом грунт, що забезпечує підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Мікроорганізми бувають корисними та шкідливими: деякі з них розлагають засмуки рослин і тварин, очищуючі нашу Землю, інші після проникнення до живого організму, викликають хвороби, що причиняють велику шкоду людині, тваринам і рослинам. Мікроби являються не тільки причиною інфекцій, а й засобом їх лікування. Всі вакцини – біологічні препарати, що використовуються для профілактики захворювань, які складаються з мікробів або продуктів їх життєдіяльності. Не випадково засновник мікробіології Луї Пастер писав: „Микробы – бесконечно малые существа, играющие в природе бесконечно большую роль”.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1790; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.