Довгострокова рівновага в умовах досконалої конкуренції


Термін “рівновага” в економіці використовують для позначення такої ситуації, коли у суб’єктів управлінських рішень відсутні спонукальні мотиви для зміни своїх планів. Для того, щоб фірма на ринку досконалої конкуренції перебувала у стані довгострокової рівноваги, необхідне виконання трьох умов:

1. Фірми не повинні мати спонукальних мотивів для збільшення чи зменшення обсягів виробництва за наявності заданої величини постійних витрат у виробництві

2. Кожна фірма повинна бути задоволена рівнем постійних витрат.

3. Не повинно існувати мотивів, які б спонукали нові фірми до входження в галузь, а нові – до виходу.

Припустимо, що деяка типова фірма у чисто конкурентній галузі перебуває у стані довгострокової рівноваги. Економічні прибутки тут дорівнюють нулю, галузь перебуває у рівновазі, бо у фірм нема стимулів до входження у цю галузь або виходу із неї. Існуючі у галузі фірми заробляють лише нормальні прибутки, які включено у їхні криві витрат.

 

Рис. 9.8. Стан рівноваги конкурентної фірми у довгостроковому періоді

 

Всі три умови довгострокової рівноваги можна узагальнити у вигляді рівняння:

P = MC = minATC = LATC (9.10)

Така потрійна рівність свідчить, що хоч конкурентна фірма може отримувати економічні прибутки або збитки у короткостроковому періоді, у довгостроковому періоді вона зможе заробляти лише нормальний прибуток.


Тема 10. Влада над ринком: монополія та монопсонія

Види монополії

Рівновага монополії в короткостроковому і довгостроковому періоді

Монопольна влада

Цінова дискримінація

Економічні наслідки монополії

Монопсонія

 

Види монополії

Ринок, на якому панує монополія, є повною протилежністю конкурентному ринкові, де присутні багато конкурентів, які продають стандартизовані продукти.

Розрізняють три види монополій:

1. Закрита монополія.Вона захищена юридичними заборонами на конкуренцію, інститутом авторських прав, патентним захистом.

2. Природна монополіяявляє собою галузь, у якій довгострокові середні витрати досягають мінімуму лише тоді, коли лише одна фірма обслуговує весь ринок.

3. Відкрита монополія. Вона переважно є тимчасовою. Виникає тоді, коли одна фірма протягом деякого часу єдиним постачальником продукції, але не має спеціального захисту від конкуренції.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 4759;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.