Визначення розмірів технологічних зон складу

Метою даної задачі є виконання технологічних розрахунків, які пов’язані з організацією загальнотоварного складу підприємства.

Технологічні зони загальнотоварного складу показані на рис. 5.

Загальна площа склада Sзаг визначається по формулі

Sзаг = Sван + Sдоп + Sпр + Sком + Sрм + Sпе + Sев ,

де Sван – вантажна площадка, тобто площа, яка безпосередньо зайнята під зберігаємий вантаж;

Sдоп - допоміжна площа, тобто площа, яка зайнята проїздами і проходами;

Sпр - площа ділянки приймання;

Sком - площа ділянки комплектування;

Sрм - площа робочих місць, тобто площа в приміщеннях складів, відведена для устаткування робочих місць складських працівників;

Sпе - площа приймальної експедиції;

Sев - площа відправної експедиції.

Розглянемо порядок розрахунку величин, які входять у формулу.

1. Вантажна площа (Sван )

Формула для розрахунку вантажної площі складу має вид:

Sван = ,

де Q – прогноз річного товарообігу, (гр.од./рік);

З – прогноз величини товарних запасів, днів обігу;

Кн – коефіцієнт нерівномірності завантаження складу;

Квво – коефіцієнт використання вантажного обсягу склада;

Сν – приблизна вартість одного місця (1 М3) товару, зберігаємого на складі, (гр.од./м3);

Н – висота укладки вантажу на зберігання, (м).

Коефіцієнт нерівномірності завантаження складу визначається як співвідношення товарообороту найбільш напруженого місяця до середньомісячного товарообороту складу. В проектних розрахунках Кн приймають в інтервалі 1,1 – 1,3.

Коефіцієнт використання вантажного обсягу склада характеризує щіліність і висоту укладки товару і розраховується по формулі:

,

де Vпов – обсяг товарів, який може бути розміщений на даному обладнанні по всій його висоті (м3);

Sзаг – загальна площа всього складу (м2);

Технологічно цей коефіціцєнт показує те, що обладнання складу неможливоповністю завантажити товаром. Для того, щод здійснювати його укладку і виємку, отрібно залишати технологічні зазори. Окрім того, вантаж дуже часто зберігається на піддонах, які мають стандартну висоту 144 мм і теж забирають частину вантажного об’єму.

Розрахунок Квво показав, що в випадку зберігання вантажу на піддонах Квво=0,64, без піддонів - Квво=0,67.

2. Площа проходів і проїздів(Sдоп)

Величина площі проходів і проїздів визначається після вибору варіанта механізації і залежить від типу використаних у технологічному процесі підйомно-транспортних машин. Якщо ширина робочого коридору працюючих між стелажами машин дорівнює ширині стелажного устаткування, то площа проходів і проїздів буде приблизно дорівнюва вантажній площі.

3. Площі ділянок приймання і комплектування (Sпр і Sком)

Площі ділянок приймання і комплектування розраховуються на підставі укрупнених показників розрахункових навантажень на 1 м2 площі на даних ділянках. У загальному випадку в проектних розрахунках можна сказати з необхідності розміщення на кожнім квадратному метрі ділянок приймання і комплектування 1 м3 товару. В стандартних довідниках наводиться кількість тонн того чи іншого товару, розташовуваного на 1м2 названих ділянок.

Площі ділянок приймання і комплектування розраховуються по наступним формулам:

,

де А2 - частка товарів, що проходять через ділянку приймання складу, %;

А3 - частка товарів, що підлягають комплектуванню на складі, %;

q — укрупнені показники розрахункових навантажень на м2 на ділянках приймання і комплектування, т/м2;

tпр - число днів перебування товару на ділянці приймання;

tком - кількість днів перебування товару на ділянці комплектування;

Ср - приблизна вартість однієї тонни збереженого на складі товару, гр.од./т.

4. Площа робочих місць (Sрм )

Робоче місце завідувача складом, розміром у 12 м2, обладнають поблизу ділянки комплектування з максимально можливим оглядом складського приміщення.

5. Площа приймальної експедиції (Sпе)

Як відзначалося, приймальна експедиція організується для розміщення товару, що надійшли в неробочий час. Отже, її площа повинна дозволяти розмістити таку кількість товару, що може надійти в цей час. Розмір площі приймальної експедиції визначають по формулі:

,

де tпе - число днів, протягом яких товар буде знаходитися в приймальній експедиції;

qе-укрупнений показник розрахункових навантажень на 1 м2 в експедиційних приміщеннях, т/м2.

6. Площа відправної експедиції (Sев)

Площа відправної експедиції використовується для комплектування відвантажувальних партій. Розмір площі визначається по формулі:

де tев - число днів, протягом яких товар буде знаходитися у відправній експедиції.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2806; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.