Основні стадії та етапи проектування електричної частини ГЕС
 

Під час проектування електричної частини електростанції, зокрема гідроелектростанції (ГЕС), виділяють три основні стадії:

· завдання на проектування, яке включає в себе зовнішню вихідну інформацію: місце розташування ГЕС, джерело водопостачання, потужність ГЕС, режим роботи ГЕС, схему приєднання до енергосистеми та дані енергосистеми в місці приєднання;

· технічний проект – це сукупність проектних документів з основними проектними рішеннями. До складу технічного проекту ГЕС входять: паспорт, техніко-економічні розрахунки, кошторис, проектні документи по технологічній, електричній та будівельній частині, генеральний план електричної станції;

· робочий проект – це сукупність пояснювальної записки з розрахунками та робочими кресленнями по яких здійснюються будівельно-монтажні роботи ГЕС.

Технічний проект електричної стації є проектом вищого рівня по відношенню до робочого проекту. За наявності завдання на проектування в першу чергу розробляється саме технічний проект електростанції. Реалізація технічного проекту ГЕС включає в себе наступні етапи:

· підготовка вихідної інформації;

· проектування головної схеми з'єднань електричної частини станції;

· проектування схеми власних потреб електричної частини станції;

· розробка конструкцій розподільчих установок електростанції;

· проектування пристроїв управління, релейного захисту та автоматики.

Розглянемо більш детально перераховані етапи розроблення технічного проекту ГЕС.

Підготовка вихідної інформації. Для проектування електричної частини станції потрібна вихідна інформація. Джерелом вихідної інформації є завдання на проектування та інформація, що надходить від проектантів технологічної частини ГЕС.

Проектування головної схеми з'єднань електричної частини станції.Головною схемою з’єднань електричної частини станції називають схему електричних і трансформаторних з'єднань між основними її елементами, зв'язаними з виробництвом, перетворенням і розподілом електроенергії. Схема трансформаторних з'єднань між генераторами і розподільчими пристроями основних напруг називається структурною схемою. Проектування головної схеми включає в себе:

· вибір схеми видачі потужності електростанції в енергосистему;

· вибір структурної схеми електростанції;

· вибір схем електричних з’єднань розподільчих пристроїв;

· розрахунок струмів короткого замикання;

· вибір електричних апаратів і провідників.

Проектування схеми власних потреб електричної станції.Цей етап проектування станції включає в себе:

· вибір двигунів для робочих механізмів власних потреб;

· вибір трансформаторів власних потреб;

· вибір схеми електропостачання власних потреб.

Розробка конструкцій розподільчих установок електростанції. Цей етап проектування електричної станції включає в себе вибір та компонування електротехнічних пристроїв розподільчих установок електростанції.

Проектування пристроїв управління, релейного захисту та автоматики.Цей етап включає в себе:

· вибір схем дистанційного управління комутаційними апаратами;

· вибір пристроїв релейного захисту основного обладнання станції;

· вибір пристроїв технологічної та системної автоматики.

 

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 966; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.