Агрегатна (підводна) частина будівлі ГЕС
 

Агрегатний блок – це частина машинної будівлі обмежена основними биками, в границях якої розміщується агрегат з водопровідним обладнанням.

Основними розмірами агрегатного блоку являються ширина ВБЛ, довжина LБЛ і висота НБЛ.

Ширина агрегатного блока визначається шириною спіральної камери із запасами між спіраллю та швом. Зі сторони турбінного водоводу запас прийнято d' = 3,00 м, а з протилежної сторони - d'' = 1,00 м. Таким чином загальна ширина блоку складає:

 

ВБЛ = ВТК + d' + d'' = 10,00 + 3,00 + 1,00 = 14,00 м (52)

 

При такій ширині блоку можливе влаштування зігнутої відсмоктувальної труби з симетричним коліном. У проекті прийнято несиметричне коліно, при якому дифузор розташовується у блоці симетрично і основні бики мають однакову товщину dБ = 3,0 м. Враховуючи те , що у відсмоктувальній трубі ширина В5 = 10,0 м, в дифузорі передбачено влаштування проміжного бичка товщиною 2,0 м.

 

Довжина будівлі ГЕС у плані складає:

 

LБЛ = ВБЛ . Z + LММ = 14,00 ∙ 4 + 16,00 = 72,00 м (53)

 

 

Визначаєммо ширину секції ВС:

 

ВС = nБЛ ´ ВБЛ = 4 ´ 14,00 = 56,0 м. (54)

 

Довжина блока LБЛ визначає ширину будівлі ГЕС і складається з довжини водосприймача LВ, включаючи напірну стінку, віддалення напірної стінки від осі агрегату LНС, довжини відсмоктуючої труби LВТ, ширини паза ремонтного затвора bПЗ, віддалення паза затвора від краю бика LПЗ, довжини консолі lК а саме:

 

LБЛ = LВ + LНС + LВТ + bПЗ + LПЗ + lК =

 

= 13,00 + 5,75 + 15,00 + 3,00 + 1,50 = 38,25 м. (55)

 

Складові виразу () визначаються виходячі з конструктивно-технологічних умов розміщення обладнання і забезпечення мінімально необхідних технологічних розмірів основних конструктивних елементів споруди.

Довжина водосприймача LВ визначається:

 

LВ = LПЗ + bПГ + bМП + bПР + bІМП + bПЗ + tІНС + lК =

 

= 2,3 + 0,3 + 1,5 + 1,0 + 1,90 + 1,5 + 3,00 + 1,50 = 13,0 м; (56)

 

LНС = DКГ / 2 + П = 8,20 / 2 + 1,65 = 5,75 м; (57)

 

LПЗ = 0,5´dБ + bШ = 0,5 ´ 3 + 0,18 = 1,68 м; (58)

 

остаточно приймаємо (згідно аналогу): LПЗ = 2,30 м,

 

де bПГ – ширина паза грейфера, bПГ = 0,30 м;

bМП – відстань між пазами при відсутності між ними забральної стінки,

bМП = 1,5 м;

bПР – ширина паза для сміттєутримуючих решіток, bПР = 1,0 м ;

bІМП – відстань між пазами при наявності між ними забральної стінки товщиною tЗС, bІМП = 1,9 м;

bПЗ – ширина паза для затворів, bПЗ = 0,5 + 1,0 = 1,5 м;

bШ – ширина штраби для закладних деталей пазових конструкцій, яка визначається в залежності від прогону між биками, де встановлюються решітки і затвори, bШ = 0,18 м;

tІНС – товщина напірної стінки з урахуванням ширини штраби для закладних частин пазової конструкції аварійно-ремонтного затвора:

 

tІНС = tНС + bШ, = 2,80 + 0,18 = 3,00 м, (59)

 

при цьому товщина напірної стінки tНС попередньо приймається в залежності від напору на стінку:

tНС = 0,2 ´ ННС = 0,2 ´ 14,0 = 2,80 м, (60)

 

при великій товщині tНС – більше 3-х метрів, напірна стінка виконується з порожнинами, які використовуються як технологічні приміщення;

П – прохід між кратером генератора і напірною стінкою, попередньо приймається П = 1,2 – 2,5 м.

Для забральної стінки товщиною tЗС повині виконуватись умови:

 

bМП ³ 2 ´ bШ = 2 ´ 0,18 = 0,36 м, (61)

 

остаточно приймаємо мінімальну відстань між пазами із умов експлуатації bМП. МІН = 1,5 м,

 

bІМП ³ tЗС + 2 ´ bШ = 1,5 + 2 ´ 0,18 = 1,90 м. (62)

 

Мінімальна відстань між пазами із умов експлуатації bМП. МІН = 1,2 – 1,5 м.

Товщина забральної стінки визначається міцністю споруди і попередньо приймається в долях від напору води на стінку НЗС, що діє на стінку під час ремонту та технологічного огляду обладнання і споруд:

 

tЗС » (0,15...0,2)НЗС = 10,0 ´ 1,5 = 1,5 м. (63)

 

Таблиця 2

l, м
bП, м 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5
tП, м 0,25 0,4 0,5 0,6 0,65 0,75 0,9
bШ, м 0,12 0,18 0,2 0,22 0,25 0,3 0,4

Примітка: l – прогін між биками; bП – ширина паза; tП – глибина паза; bШ – ширина штраби.

 

Відстань LПЗ від паза решітки до краю бика зі сторони ВБ повинна бути узгоджена із розташуванням решіткоочисної машини між забральною балкою і пазом решітки bРОМ.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 875; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.