билет. Охарактеризувати природні ресурси Канади

Канади дуже великі. Серед її корисних копалин особливе значення маютьнікель, мідь, залізні руди, цинк, золото, нафту, природний газ, калійні солі. Світове значення мають гідроенергетичні та лісові ресурси. Національнимнадбанням є також грунтово-кліматичні ресурси степових провінцій

На неї припадає майже:

- 2\3 світових запасыв цинку та нікелю

- 2\5 урану та свинцю

- 1\3 залізних руд, титану, міді

Водними ресурсами країна багата. Річка Св. Лаврентія з'єднує басейниВеликих озер з Атлантичним океаном. Річка Макензі впадає в СЛО За різноманітністю і загальними запасами мінеральних ресурсів Канада посідає одне із провідних місць у світі. В її надрах є великі поклади паливно-енергетичних, рудних і нерудних корисних копалин. Зокрема, вона посідає п'яте місце у світі за запасами вугілля, має значні поклади нафти та газу. Значні поклади цих видів вуглеводневого палива відкриті у передгір'ях Кордильєр. Канада є багатою на уранові руди, які становлять 2/5 від їхніх запасів у розвинених країнах світу.

На території держави є значні поклади рудних корисних копалин; які зосереджені як у межах канадського кристалічного щита, так і в горах Кордильєрах. Особливо значні запаси залізних руд, різноманітних руд кольорових металів (особливо нікелю, поліметалевих руд, міді, титану та інших кольорових металів).

Канада має найбільші у світі запаси нерудних корисних копалин, а саме калійних солей, що є важливою передумовою виробництва тут калійних добрив. Канада має значні поклади різноманітної будівельної сировини.

Загалом територія країни ще недостатньо освоєна, а її надра, особливо в північних районах, слабо досліджені. Останнім часом держава вкладає великі кошти в господарське освоєння північних територій.

Канада має величезні водні ресурси, що охоплюють Великі озера та річки Св. Лаврентія, Маккензі, Юкон, Нельсон. Значні запаси прісних вод є в центральних і особливо в північних регіонах Канади, де багато прісноводних озер і повноводних річок. Але слабка освоєність цих регіонів не сприяє використанню наявних тут водних ресурсів. У Канаді багато гірських річок, тому є великі запаси гідроресурсів.

Приблизно половина (43 %) території Канади вкрита лісами, більша частина яких розташована у доступних для освоєння районах. За запасами лісу (близько 20 % світових) Канада посідає третє місце у світі після Росії та Бразилії.

Різноманітність природних умов Канади визначається її географічним положенням. Територія Канади витягнулася з півдня на північ на 4600 км і розташована у помірному, субарктичному та арктичному поясах. Зі сходу на захід вона простягається на 5200 км і розміщується в шести годинних поясах. Територія Канади охоплює чимало островів і півостровів, які ще мало освоєні й характеризуються екстремальними кліматичними умовами. Головними елементами рельєфу є Аппалач-ські гори, Кордильєри і розташована між ними Лаврентійська височина з прилеглими низовинами.

Лише південні райони Канади мають сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для розвитку сільського господарства. Стримує цей розвиток на Великих рівнинах недостатня кількість опадів (250—500 мм на рік). На більшій частині Канади ґрунти підзолисті, на півдні — сірі лісові, чорноземні та каштанові. 15 % території країни придатні для обробітку. Майже 70 млн га використовується в сільському господарстві.


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1241; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.