Білет. Охарактеризувати господарство Канади

Структуру господарства Канади визначає сировинна спрямованість економіки.
Територіально Канада поділена на південну частину із великими містами та розвиненою обробною промисловістю, інтенсивним сільським господарством, сучасною інфраструктурою, і на північну - малоосвоєну, де економіка ґрунтується на видобувній промисловості, заготівлі лісу, полюванні, рибальстві.
Особливістю економіки Канади є те, що американський капітал фактично контролює всі сучасні галузі видобувної промисловості, машинобудування. 30 % американських інвестицій спрямовується в економіку Канади, і в першу чергу у прикордонні зі США території.
У структурі ВНП сфера послуг становить 65 %, промисловість - 32 % і сільське господарство - 3 %.
Канада належить до промислово розвинених країн світу. У промисловості розвинені всі основні галузі індустрії з переважанням обробної промисловості. Однак експортне значення має перш за все видобувна промисловість.
За обсягом виробництва електроенергії Канада займає п'яте місце у світі.
Багаті і різноманітні енергетичні ресурси Канади значно перевищують її потреби. Це сприяє розвитку не лише енергомістких галузей, а й всього господарства в цілому.
Видобуток кам'яного вугілля має експортне значення.
Видобуток нафти, як найголовнішого енергоресурсу, теж постійно зростає. Основні потужності нафтовидобутку зосереджені у провінції Альберта. Там є також природний газ.
Поблизу великих міст (Торонто. Ванкувер) збудовані потужні ТЕС і АЕС. В основному атомні електростанції зосереджені у провінціях Онтаріо, Квебек, Нью-Брансуік. Атомна енергетика має власну сировинну базу. В Канаді видобувається щорічно 33,5 % світового видобутку уранових руд (перше місце у світі).
Серед галузей промисловості Канади домінує обробна промисловість. У її структурі перше місце посідає машинобудування. Його провідною галуззю є транспортне машинобудування, що тяжіє до машинобудівних центрів США. Добре розвиненими є автомобільне, сільськогосподарське і енергетичне машинобудування (Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Галіфакс, Ванкувер).
Чорна металургія помітно знизила темпи розвитку, але залишається провідною (8-е місце за виробництвом сталі).
Значна частина потужностей чорної металургії зосереджена у Гамільтоні, Уеленді, Сідні.
Канада має високорозвинену кольорову металургію, що базується на власній сировині.
Найбільш розвинена у Канаді виплавка рідкісних металів. Країна займає провідні місця у світі за виробництвом кобальту, рафінованої міді (7-ме місце у світі) і цинку (2-ге місце у світі), золота (5-е місце), срібла (6-е місце).
Алюмінієва промисловість Канади використовує переважно дешеві енергоджерела та імпортні боксити. За виплавкою апюмінію країна займає 2-ге місце у світі.
Канада є великим виробником калійних добрив (2-ге місце у світі), електромістких хімічних, продуктів, вибухових речовин, фармацевтичних препаратів, а також синтетичних і полімерних матеріалів, органічних хімікатів на нафтохімічній основі.
Майже 93 % хімічних підприємств держави зосереджено в провінціях Онтаріо, Квебек, Альберта.
Понад дві п'ятих території Канади вкриті лісом, що є надійною базою для отримання ділової деревини і розвитку лісопаперової промисловості. За обсягом виробництва пиломатеріалів і фанери Канада займає друге місце у світі (після США), а за виробництвом паперу і картону - третє місце після США і Японії, а за виробництвом газетного паперу займає перше місце у світі. Дві третіх потужностей целюлозно-паперової промисловості розміщуються у східній частині Канади, у районах виробництва дешевої електроенергії і наявності водних ресурсів.
Сільське господарство Канади вважається високорозвиненою галуззю економіки, хоча його частка у валовому національному продукті становить 3 %.
Вирощування зернових є провідною галуззю рослинництва. За цим показником Канада входить у шістку найбільших продуцентів та держав-експортерів світу.
У структурі зернового господарства провідне місце займають пшениця і кукурудза, на які припадає понад половина усього збору зернових. Вирощують також овес і ячмінь (2-е місце в світі).
Серед технічних культур найважливіше місце займають соєбобові, ріпак (друге місце у світі після Китаю).
Тваринництво в останні десятиріччя розвивалося випереджаючими темпами. Найхарактернішою спеціалізацією для Канади є молочно-м'ясне скотарство із високим використанням концентрованих кормів і лугопасовищного кормовиробництва, а також вівчарство.
Розвивається також інтенсивне птахівництво м'ясного і яєчного напрямків.
Канада відноситься до найбільших країн експортерів. За цим показником вона займає сьоме місце у світі (4,4 % світового експорту). Понад чверть товарної продукції канадського виробництва експортується. Основними продуктами вивозу є залізні руди, кольорові метали, папір, пшениця тощо. Імпортуються переважно готові промислові вироби, автомобілі, вугілля, цитрусові та інші продукти сільського господарства тропічних країн.
Основним партнером у зовнішніх зв'язках є США, Японія, а також Великобританія. В останні роки зросла роль Німеччини та деяких інших країн ЄС.

 

 


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1275; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.