Охарактеризувати значення для людства нині і в перспективі ресурсів Світового океану.

Океани покривають більшу частину поверхні Землі. На одну людину в середньому припадає більше 311 млн. т води. Моря й океани займають понад 70% поверхні нашої планети, вони впливають на стан атмосфери, є джерелами їжі й корисних копалин. Вони – найпродуктивніші екологічні системи Землі, і забезпечують 80% загальносвітового лову риби. Океан з’явився колискою життя на планеті й у цьому змісті його екологічною першоосновою.

Океан виконує важливу середовищно утворюючу функцію. Значення Океану для існування життя на Землі дуже велике й визначається його функціями у формуванні клімату й газового складу атмосфери, у здійсненні кругообігів мінеральних речовин. Океан впливає на формування метеопроцесів. Водна маса низьких широт, у районі тропіків, накопичує тепло, отримане від Сонця, а виникаючі течії переносять його у високі широти. Перерозподіл тепла, у свою чергу, збуджує атмосферну циркуляцію. Обмін тепла між Океаном й атмосферою в остаточному підсумку визначає клімат і погоду.

 

Велика роль фітопланктону (мікроскопічних рослин, які мешкають на дні морів, океанів і прісних водойм) Світового океану в газовому балансі атмосфери. Він визнаний найважливішим джерелом кисню. Найбільшою проблемою сучасності, є порушення глобального циклу вуглецю за рахунок антропогенних впливів. Майже половина вуглекислого газу антропогенного походження, що надходить у біосферу, поглинається живою речовиною Океану. Роль Світового океану в житті людства багатозначна. Він виконує середовищноутворюючу, промислову, сировинну, рекреаційну, транспортну й інші функції. Значення й функції світового океану представлені на схемі.


Розглядаючи значення Світового океану, слід відзначити промислове природокористування – рибальство й морський промисел, щорічний доход від якого перевищує 55 млрд. доларів. 99% всієї їжі (за вагою) одержують із суши й лише 1% з Океану. Але 1/4 усього тваринного білка, що йде в їжу людства, припадає на частку Океану.

Значні кількості мінеральної сировини втримуються у водах і на дні Океану. ООН, передбачаючи, що ці мінеральні ресурси незабаром можуть стати технічно доступними, створила Міжнародне агентство по морському дну як орган, що контролює видачу ліцензій на розвідку й видобуток корисних копалин й одержання доходу від цієї діяльності.

В умовах світової ресурсної кризи, що насувається у зв’язку з виснаженням багатьох видів невідновлювальних природних ресурсів, мінеральні ресурси океанів видаються перспективними та грандіозними.

Океан має й наукове значення. Саме в ньому відкриті явища планетарного масштабу, вивчення яких допоможе зрозуміти походження й розвиток Землі.

 

 


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1433; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.