документів, що встановлюють вимоги до дорожньо-транспортних засобів

 

Закон України "Про автомобільний транспорт". Постанова Верховної Ради України від 05.04.2001 N 2344-III.

Закон України "Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року". Постанова Верховної Ради України від 10.02.2000 N 1448-III.

Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпечності конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться в експлуатації. ГСТУ 60.2-00017584-011-2001.

Єдині технічні приписи щодо конструкції маломісних дорожніх транспортних засобів загального користування. ДСТУ UN/ECE R 52-01-2002.

Про порядок визначення переліку єдиних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах. Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 14.02.2001 N 143.

Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів. Постанова КМ України від 26.02.93 N 141.

Перелік єдиних технічних приписів (Правила ЄЕК ООН 1-109) Мінтранс-2000.

Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю. ДСТУ 3649-97.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. Наказ Мінтрансу України від 30.03.98 N 102.

Положення про обслуговування та ремонт рухомого складу автотранспорту на лінії. Наказ Мінтрансу України від 19.07.95 N 20.

Соглашение о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров (введен термин "колесные транспортные средства", включая любые механические ТС и их прицепы) ЕЭК/ООН. Утверждено 119 сессией 9 - 12 ноября 1999.

Про затвердження Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 № 974

 

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану : ДСТУ 3587-97.- [Чинний від 1997-01-01]. / К.: Держстандарт України.,1997.- 82 с. - (Національні стандарти України).

2. Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосовування та вимоги безпеки: ДСТУ 4092-2002/ К.: Держстандарт України,-2002.- 34 с. - (Національні стандарти України).

3. Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів : ДСТУ 4278 : 2006 - [Чинний від 2007-01-01]. – Х. :Держспоживстандарт України, 2007. – 58 с. – (Національні стандарти України).

4. Евтюков С.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий : справочник. / Евтюков С.А., Васильев Я.В. - СПб. : Издательство ДНК, 2006. - 536 с.

5. Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони : постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 / Зібрання постанов України. - 1994. - № 7.

6. Зеркалов Д.В. Безпека дорожнього руху. Навчальний посібник. – К.: Науковий світ, 2009. – 192 с.: іл.

7. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності та методи контролювання : ДСТУ 3649-2010 / К.: Держстандарт України, -2010.- 56 с.- (Національні стандарти України).

8. Інструкція про порядок приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання документів, які стосуються екзаменаційної роботи : наказ МВС України від 21 червня 1993 р. №394. - (Нормативний документ Міністерства внутрішніх справ України. Інструкція).

9. Інструкція про порядок розроблення схем маршрутного орієнтування на автомобільних дорогах загального користування та в населених пунктах, через які проходять маршрути руху транзитного транспорту : наказ Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, Державної служби автомобільних доріг України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 16 січня 2003 р. № 4/5/9 / Інформаційний бюлетень Держбуду - 2003 - № 2. - лютий. - (Нормативний документ Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, Державної служби автомобільних доріг України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. Інструкція).

10. Інструкція про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ МВС України : наказ МВС України від 10 квітня 2002 р. № 472/6760. - (Нормативний документ Міністерства внутрішніх справ України. Інструкція).

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; – 2-ге вид. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655 с.

12. Кашканов А.А., Грисюк О.Г. Безпека руху автомобільного транспорту. Навчальний посібник. –Вінниця: ВНТУ, 2005. - 177 с.

13. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов.– 5-е изд., перераб. и доп. – М: Транс-порт, 2001 – 247 c

14. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі. ДСТУ 4277-2004 / К.: Держстандарт України.,- 2004.- 60 с. - (Національні стандарти України).

15. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями. ДСТУ 4276-2004 / К.: Держстандарт України.,- 2004.- 76с. - (Національні стандарти України).

16. Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій. Постанова КМ України від 5 квітня 1994 р. № 227.

17. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок : постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388. / Офіційний вісник України. - 1998. - № 36.

18. Про автомобільний транспорт : закон України від 5 квітня 2001 р. / Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 22.

19. Про дорожній рух : Закон України від 28 січня 1993 р. № 3353-ХІІ : за станом на 19 січня 2006 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1993. - № 31.

20. Про дорожній рух : Конвенція від 05 листопада 1968 р., Відень / Юридичний вісник України: Інформаційно-правовий банк.-1999-17-23 травня.-№ 21.

21. Про страхування:Закон України(витяг ст. 6 п. 18, 24). Постанова Верховної Ради України від 07.03.96 N 85/96-ВР.

22. Про затвердження Інструкції про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та обміну інформацією між закладами охорони здоров'я і органами внутрішніх справ : наказ МВС України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 червня 2007 р. № 205/353 / Офіційний вісник України. - 2007. - № 52. - (Нормативний документ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я. Інструкція).

23. Про затвердження картки обліку дорожньо-транспортних пригод та Інструкції щодо її заповнення : наказ МВС України від 28.12.2005 р. № 1242 / Офіційний вісник України. – 2006. - № 11.

24. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) : наказ Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Мінтрансу України від 18 грудня 2003 р. № 136/985 / Офіційний вісник України. – 2004. - № 1.

25. Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів : наказ Мінтрансу України від 17.01.2002 № 18. - (Нормативний документ Мінтрансу України. Інструкція).

26. Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення водія і допуску громадян до керування транспортними засобами: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 року № 340 // Електронна версія www.kiev.rada.ua.

27. Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487 // Електронна версія www.kiev.rada.ua.

28.Про затвердження порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 № 490 // Електронна версія www.kiev.rada.ua.

29.Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 511 // Електронна версія www.kiev.rada.ua.

30. Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчення водія: Наказ МВС України від 07.12.2009 № 515.

31. Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів: Наказ Міністерства охорони здоров’я і МВС України від 5 червня 2000 р. №124/345.

32. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду : постанова Кабінету Міністрів України вiд 17.12.2008 № 1103 / Урядовий кур'єр вiд 25.12.2008 - № 243.

33. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 / Урядовий кур'єр вiд 20.12.2008 - № 240.

34. Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів : наказ МВС України вiд 26.07.2004 № 822 / Офіційний вісник України вiд 17.09.2004 - 2004 р., № 35.- 357 с.

35. Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту : постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 / Офіційний вісник України - 1997 р., № 8, том 2.- 142 с.

36. Про заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і міжнародних перевезень автомобільним транспортом : постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.94 № 567 / Зібрання постанов Уряду України - 1994 р., № 11.- 287с.

37. Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України від 06 квітня 2000р. 1644-14 / Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2000. - № 28.

38. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ : постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 341 / Офіційний вісник України. – 1997. - № 16.

39. Про Правила дорожнього руху :постанова Кабінету Міністрів України вiд 10.10.2001 № 1306 / Офіційний вісник України вiд 26.10.2001 - 2001 р., № 41.

40. Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 / Урядовий кур'єр вiд 31.01.2001 - № 18

41. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування: ДСТУ 2587-94 / К.: Держстандарт України,- 1994.- 14 с. - (Національні стандарти України).

42. Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування : наказ Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» від 26.09.1997 р. № 190.

43. Про затвердження Порядку надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду: постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 607 \ // Офіційний вісник України. – 2007

Додаткова:

44. Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги. Наказ МОЗ України від 28.11.97 № 339, зареєстровано в Мін'юсті України 11.12.97 за N 586/2390.

45. Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпечності конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться в експлуатації. ГСТУ 60.2-00017584-011-2001.

46. Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку: Наказ МВС/МТЗ/МОН/МПСП України від 07.09.2009 року №385/934/828/337.

47. Про затвердження Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів: Наказ МВС України від 29.07.2009 № 325.

48. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів. Наказ Мінтрансу України № 18 від 17.01.2002 р., зареєстровано в Мін'юсті України 4 лютого 2002 р. за N 97/6385.

49. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (Попередній, періодичний та щозмінний медичний огляди водіїв). Наказ МОЗ та МВС України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстровано в Мін'юсті України 18.07.2000 за N 435/4656.

50. Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів (1 раз на 2 роки, за програмою із 6 навчальних мікромодулів, практичних та психологічних тренінгів, загальною тривалістю 2 год. 30 хв. Посвідчення водія про проходження медичної підготовки ф. N 143-о, введена в дію 01.09.98 р.). Наказ МОЗ України від 28.11.97 N 339, зареєстровано в Мін'юсті України 11.12.97 за N 591/2395.

51. Медична картка огляду водія (кандидата у водії) транспорту (ф. N 142-о) до ст. 2.4 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Наказ МОЗ України від 28.11.97 N 339 зареєстровано в Мін'юсті України 11.12.97 за N 586/2390.

52. Медична довідка форма N 083-о (облікова). Наказ МОЗ та МВС України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстровано в Мін'юсті України 18.07.2000 за N 435/4656.

53. Порядок навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв ДТЗ (тематика лекцій 20 академічних годин, свідоцтво на право оглядів ф. N 141-о). Наказ МОЗ України від 28.11.97 N 339 зареєстровано в Мін'юсті України 11.12.97 за N 992/2396.

54. Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами. Наказ МОЗ України від 24.12.99 N 299, зареєстровано в Мін'юсті України 20.01.2000 за N 31/4252.

55. Про здійснення контролю за наявністю полісів обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України - власників (водіїв) транспортних засобів під час перетинання ними кордону. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.98 N 1024.

56. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 733.

57. Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, виданих на основі цих приписів, Закон України 1958 року з поправками 1995 року. Постанова Верховної Ради України від 10.02.2000 N 1448-III.

58. Про порядок визначення переліку єдиних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах. Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 14.02.2001 N 143.

59. Перелік єдиних технічних приписів (Правила ЄЕК ООН 1-109) Мінтранс-2000.

60. Про затвердження Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 № 974

61. Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.98 № 8.

62. Єдині технічні приписи щодо конструкції маломісних дорожніх транспортних засобів загального користування. ДСТУ UN/ECE R 52-01-2002.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 96; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.045 сек.