Організація РіІНР на об'єктах господарчої діяльності в надзвичайних ситуаціях


 

Науково-технічний прогрес швидко збільшив можливості виробництва, але він одночасно і приніс за собою шкода для людини і навколишнього середовища. Стихійні лиха: землетрусу в Туреччині і Пакистану, бури і смерчі повені й інші небезпечні явища природи наносять велика шкода економіці, викликають загибель людей. Трагічні наслідки в Чорнобилеві, Москві, Нью-Йорку, Закарпатті й інших регіонах добре затверджують це. Своєчасна і якісна ліквідація наслідків аварій, катастроф і стихійних лих має велике господарське і психологічне значення. Тому однією з головних задач ЦО - є організація і проведення аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги людям у районах стихійних лих, аварій і катастроф.

Аналіз катастроф і аварій показує, що більшість з них є причиною помилок обслуговуючого персоналу, відмовленням обладнання, відступом від правил його використання. Так, наприклад, 60% аварії на АЕС відбувалися з вини обслуговуючого персоналу. Прикладом аварій, що відбулися наслідком відступу від технології, є башкирський вибух газу на газопроводі, вибух на хімзаводі в м. Іонава й ін.

До ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф залучаються управління МНС, сили ЦО, військові частини МО і МВС, спеціальні відомчі формування.

Вам, як майбутнім фахівцям об’єктів господарювання, треба бути готовим виконувати обов'язки керівного і командного складу формувань і служб ЦО і ви повинні завжди бути готовими організувати і провести рятувальні роботи по ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф.

 

Мета і зміст РіІНР

 

Планування, організація виконання і безпосереднє керівництво проведенням рятувальними роботами щодо життєзабезпечення населення у НС знаходяться у компетенції органів виконавчої влади на місцях, постійно діючих територіальних комісій із надзвичайних ситуацій, відповідних територіальних, функціональних і відомчих підсистем єдиної державної системи, спеціалізованих органів управління, сил і формувань ЦО.

Відповідно до Законів України «Про Цивільну оборону України» і «Про аварійно-рятувальну службу і статус рятувальника» комплекс рятувальних та інших невідкладних робіт (РіІНР) містить у собі:

1) організацію розвідки маршрутів висування формувань ЦО у зону НС, з'ясовування обстановки і ступеня руйнацій, розмірів осередку зараження, швидкості і напрямку поширення зараженої хмари або пожежі;

2) виявлення об'єктів і населених пунктів, для яких існує реальна погроза ураження;

3) пошук постраждалих людей і витяг їх з-під завалів, з ушкоджених, загазованих, рятувальних та інших невідкладних роботах;

4) скресання зруйнованих, ушкоджених і завалених захисних споруд і порятунок людей, які знаходяться у них;

5) знищення вибухонебезпечних предметів

6) подачу повітря у завалені захисні споруди з ушкодженою фільтровентиляційною системою;

7) забезпечення людей їжею і водою;

7) надання невідкладної медичної допомоги ураженим, травмованим і хворим і їхню евакуацією у медичні установи;

8) вивід (вивіз) населення за межі зон дії небезпечних і шкідливих для їхнього життя і здоров'я факторів;

9) проведення санітарної обробки людей; дезактивації, дегазації, дезінфекції ЗІЗ, одягу, взуття, територій;

10) прокладку колонних шляхів і устрій проїздів (проходів) у завалах і зонах радіоактивного, хімічного, бактеріологічного зараження;

11) локалізацію аварій на газових, енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних системах з метою створення умов для проведення рятувальних робіт;

12) зміцнення або завалення конструкцій будинків і споруд, що загрожують обвалом і перешкоджають безпечному виводу людей, руху транспорту і проведенню рятувальних робіт;

13) ремонт і відновлення ушкоджених і зруйнованих ліній зв'язку і комунально-енергетичних мереж, з метою проведення рятувальних робіт;

14) ремонт і відновлення захисних споруд для укриття людей у випадку повторної загрози виникнення НС або в пливу повторних вражаючих факторів;

15) виконання ритуальних робіт;

16) забезпечення громадського порядку;

17) соціально-психологічна реабілітація постраждалого населення тощо.

Ціль РіІНР - порятунок людей, що постраждали в результаті аварій, катастроф, стихійних лих, терористичних акцій, ведення і наслідків збройних конфліктів і надання їм допомоги.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт основні зусилляцентральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевогосамоврядування, підприємств, установ та організацій (незалежно відформи власності і господарювання), задіяних у реагуванні на НС, таїхні ресурси спрямовуються на:- пошук уражених людей;- вилучення постраждалих із зруйнованих будівель та споруд;- надання постраждалим першої медичної допомоги на місці їхзнаходження;- здійснення заходів щодо захисту населення та особового складуаварійно-рятувальних служб від дії вторинних факторів ураження(обмеження доступу в зону НС, здійснення карантинних та іншихобов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів);- надання першої медичної допомоги (на до госпітальному етапі)постраждалим, рятувальникам та іншим особам, які беруть участь уліквідації наслідків НС;- забезпечення евакуації постраждалих до розгорнутих поблизумедичних формувань та лікувальних закладів з подальшою евакуацієюдо стаціонарних (спеціалізованих) медичних закладів для наданнякваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги.Невідкладні роботипри ліквідації НС - це діяльність щодо всебічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт, надання населенню, яке постраждало у НС, медичної й інших видів допомоги, створення умов, мінімально необхідних для збереження життя і здоров'я людей, підтримки їхньої працездатності.Під час проведення інших невідкладних робіт основні зусилляцентральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевогосамоврядування, підприємств, установ та організацій (незалежно відформи власності і господарювання), задіяних у реагуванні на НС, таїхні ресурси спрямовуються на:- створення умов для успішного і безпечного проведеннярятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності населених пунктів,запобігання подальшому руйнуванню і втратам, викликаних вторинниминаслідками НС;- локалізацію аварій, що загрожують життю людей або призводятьдо вибухів, пожеж, додаткових руйнувань та ураження;- створення необхідних умов для відновлення діяльності об'єктівекономіки, функціонування інженерних і транспортних мереж таспоруд;- організацію робіт, пов'язаних із забезпеченням сталогофункціонування об'єктів економіки та першочерговогожиттєзабезпечення постраждалого населення;- організацію надання необхідної допомоги населенню, якепостраждало внаслідок НС.

Таким чином,під рятувальними і іншими невідкладними роботами (далі - РіІНР)слід розуміти дії щодо порятунку постраждалого населення, матеріальних і культурних цінностей, захисту природного середовища у зоні НС, локалізації НС, придушенню або зведенню до мінімально можливого рівня впливу характерних для них небезпечних факторів, надання населенню, яке постраждало у НС, медичної й інших видів допомоги, створення умов, мінімально необхідних для збереження життя і здоров'я людей, підтримки їхньої працездатності ї всебічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт.

Інформація про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, її можливі наслідки в установленому порядку і в установлені терміни обов'язково подається до оперативно-чергової служби МНС через оперативно-чергові (диспетчерські) служби органів управління функціональних і територіальних підсистем Системи по вертикалі управління - від об'єктового до місцевого, регіонального і державного рівня.Термін проходження інформації від органу управління Системи об'єктового рівня до державного не повинен перевищувати 1 години, а передачі інформації від оперативно-чергової (диспетчерської) служби центрального і місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (незалежно від форми власності і господарювання) до оперативно-чергової служби МНС - 5 хвилин.Відповідальність за оповіщення і своєчасне, повне та об'єктивне інформування про загрозу або виникнення НС покладається на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади.Оповіщення населення про загрозу виникнення НС і порядок подальших дій здійснюється оперативним черговим пункту управління та усіма оперативно-черговими (диспетчерськими) службами органів управління територіальних підсистем Системи, розташованих на територіях, де існує загроза виникнення або впливу наслідків НС, шляхом передачі через засоби масової інформації повідомлень про обстановку, що склалася, і необхідні дії.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 246;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.