Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкти і території.

Організаційні:

Установка локальних (місцевих) автоматизованих систем виявлення зараження небезпечними речовинами навколишнього середовища і оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації (НС) виробничого персоналу і населення, яке проживає в зонах можливого хімічного зараження й доведення до них інформації про порядок дій по сигналах оповіщення.

Завчасне прогнозування зон заражень, руйнувань, пожеж при можливих метеоумовах і створення запасів по матеріально-технічному забезпеченню заходів по захисту й евакуації населення на випадок аварії.

Постійно діючий контроль за викидами НХР в атмосферу, скидами у водойми отруйних відходів, за концентрацією парів небезпечних речовин у повітрі робочих приміщень.

Забезпечення виробничого персоналу засобами індивідуального захисту й зберігання їх на робочих місцях співробітників у постійній готовності до використання.

Навчання виробничого персоналу правилам, засобам і прийомам захисту, само- і взаємодопомоги при можливих ураженнях і його періодичне тренування.

Розробка інструкцій керівництву, черговим і командам ліквідаторів з викладенням їх обов`язків при НС, а також плану дій при НС.

Інженерно-технічні:

Обладнання ємностей, комунікацій і виробничих установок із НХР автоматичними та ручними пристроями, які запобігають витіканню НХР у випадку аварії (запобіжні клапани, клапани-відсікачі, терморегулятори, перепускні або скидаючі пристрої, тощо).

Підсилення конструкцій ємностей і комунікацій із НХР або влаштування над ними огорожі для захисту від пошкоджень уламками будівельних конструкцій при аварії (особливо на пожежо- і вибухонебезпечних об’єктах).

Розміщення (будівництво) під сховищами із НХР аварійних резервуарів, чаш, пасток і направлених стоків.

Будівництво під сховищами з особливо небезпечними НХР підземних резервуарів з водою для розчинення (зменшення концентрації) при аварійних витоках.

Розосередження запасів НХР, будівництво для них заглиблених або напівзаглиблених сховищ.

Виготовлення розчинів НХР за межами основних цехів;

Створення запасів нейтралізуючих речовин в цехах де використовуються СДОР;

Обладнання приміщень і промислових майданчиків системами виявлення аварій, засобами метеоспостереження і аварійною сигналізацією.

Майданчики для перевалки НХР, причали, залізничні колії повинні бути віддалені від житлових будівель та інших об’єктів не менш ніж на 250 м, а також обладнані пристроями для встановлення водяних завіс та системою локального оповіщення.

Заходи по захисту працівників.

Крім заходів загальнодержавного масштабу на об’єктах господарської діяльності також проводяться заходи, які дозволяють зменшити наслідки від НС, як природного, так і техногеного характеру, особливо дію вторинних факторів ураження. На першому місці повинні бути питання захисту працівників та службовців, який можна забезпечити виконанням таких заходів:

– створення і підтримання у готовності системи оповіщення;

– накопичення фонду захисних споруд і підтримання їх у готовності до використання;

– планування заходів по евакуації;

– накопичення засобів індивідуального захисту та організація їх зберігання;

– підготовка до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

– морально-психологічна підготовка робітників та службовців.

 

Додатки

 

Таблиця 1

Графік орієнтованої оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря.

Швидкість вітру, м/с Ніч День
ясно напівясно хмарно ясно напівясно хмарно
<0,5 інверсія     конвекція    
0,6-2,0
2,1-4,0 ізотермія ізотермія
>4,0    

Примітка:

Інверсія - такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні грунту менша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні.

Ізотермія - такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні ґрунту орієнтовно рівна температурі повітря на висоті 2 м від поверхні.

Конвекція - такий стан приземного шару повітря, прн якому температура поверхні грунту більша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні.

Хмарність визначається в балах:

відсутня (ясно) – 0-2;середня (напівясно) – 3-7;суцільна (хмарно) – 8-10.

 

Таблиця 2.

Характеристики НХР і допоміжні коефіцієнти для визначення глибин зон зараження

№ п/п Назва НХР Густина НХР т/м3 Темпер.rипіння, С Порог. доза мг/хв Значення допоміжних коефіцієнтів
  К1 К2 К3 К7
Газ Рідина       Для -40о Для -20о Для 0о Для 20о Для +40о
Акролеін - 0,839 52,7 0,2* 0,013 0,75 0,1 0,2 0,4 2,2
Аміак (тиск) 0,0008 0,681 -33,42 0,18 0,025 0,04 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
Аміак (ізотерм) - 0,681 -33,42 0,01 0,025 0,04 0/0,9 1/1 1/1 1/1 1/1
Ацетонітрил - 0,786 81,6 21,6** 0,004 0,028 0,2 0,1 0,3 2,6
Ацетонціангідрид     1,9** 0,002 0,316 0,3 1,5
Водень миш’яковистий 0,0035 1,64 -62,47 0,2** 0,17 0,054 0,0857 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Водень фтористий - 0,989 19,52 0,028 0,15 0,1 0,2 0,5
Водень хлористий 0,0016 1,191 -85,1 0,28 0,037 0,3 0,64/1 0,6/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Водень бромистий 0,0036 1,49 -66,77 2,4* 0,13 0,055 0,2/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Водень ціаністий - 0,687 25,7 0,2 0,026 0,4 1,3
Диметиламін 0,002 0,68 6,9 1,2* 0,06 0,041 0,5 0/0,1 0/0,3 0/0,8 1/1 2,5/1
Метиламін 0,0014 0,699 -6,5 1,2* 0,13 0,034 0,5 0/0,3 0/0,7 0,5/1 1/1 2,5/1
Метил бромистий - 1,732 3,6 1,2* 0,04 0,039 0,5 0/0,2 0/0,4 0/0,9 1/1 2,3/1
Метил хлористий 0,0023 0,983 -23,7 10,8** 0,125 0,044 0,056 0/0,5 0/0,1 0,6/1 1/1 1/1
Метилакрилат - 0,953 80,2 6* 0,005 0,025 0,1 0,2 0,4
Метилмеркаптан - 0,867 5,95 1,7** 0,06 0,043 0,353 0/0,1 0/0,3 0/0,8 1/1 2/1
Нітрил акрилової кислоти - 0,806 77,3 0,75 0,007 0,8 0,04 0,1 0,4 2,4
Окиси азоту - 1,491 1,5 0,04 0,4 0,4
Оксид етилену - 0,882 10,7 2,2* 0,05 0,041 0,27 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 3,2/1
Оксид сірки 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049 0,333 0/0,2 0/0,5 0,3/1 1/1 1,7/1
Сірководень 0,0015 0,964 -60,35 16,1 0,27 0,042 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Сірковуглець - 1,264 46,2 0,021 0,013 0,1 0,2 0,4 2,1
Соляна кислота (к) - 1,198 - 0,021 0,30 0,1 0,3 1,6
Триметиламін - 0,671 2,9 6* 0,07 0,047 0,1 0/0,1 0/0,4 0/0,9 1/1 2,2/1
Формальдегід - 0,815 -1,9 0,6* 0,19 0,034 0/0,4 0/1 0,5/1 1/1 1,5/1
Фосген 0,0036 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 2,2/1
Фтор 0,0017 1,512 188,2 0,2* 0,95 0,038 0,7/1 0,8/1 0,9/1 1/1 1,1/1
Фосфор трихлор - 1,57 75,3 0,01 0,2 0,1 0,2 0,4 2,3
Фосфору хлороксид - 1,675 107,2 0,06* 0,003 0,05 0,1 0,3 2,6
Хлор 0,0032 1,533 -34,1 0,6 0,18 0,052 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
Хлорпікрін - 1,658 112,3 0,02 0,002 0,03 0,1 0,3 2,9
Хлорціан 0,0021 1,22 12,6 0,76 0,04 0,048 0,80 0/0 0/0 0/0,6 1/1 3,9/1
Етиленімін - 1,838 4,8 0,009 0,125 0,05 0,1 0,4 2,2
Етиленсуль-фід - 1,005 0,1* 0,013 0,05 0,1 0,4 2,2
Етилмеркаптан - 0,839 2,2* 0,028 0,27 0,1 0,2 0,5 1,7

 

У графах 10-14 в чисельнику значення К7 для первинної хмари, а в знаменнику для наступних хмар.

У графі 6 чисельні значення токсодоз, що позначені зірочками, визначені орієнтовно.

Значення коефіцієнта К1 для ізотермічного зберігання аміаку наведено для випадку розливання (викидання) у піддон.

 

Таблиця 3.

Коефіцієнти , які залежать від ступеня вертикальної стійкості повітря (СВСП)

Інверсія Ізотермія Конвекція Коефіцієнти
0,081 1,0 0,133 0,23 0,235 0,008 К8 К5

 

Таблиця 4.

Глибини зон можливого зараження НХР

 

Швидкість вітру Еквівалентна кількість НХР, (т)
м/с 0,01 0,05 0,1 0,5
0,38 0,85 1,25 3,2 4,8 9,2 29,6 52,7 65,2 81,9
0,26 0,59 0,84 1,9 2,8 5,4 7,2 16,4 28,7 35,4 44,1 87,8
0,22 0,48 0,68 1,5 2,2 5,3 11,9 20,6 25,2 31,3 61,5
0,19 0,42 0,59 1,3 1,9 3,3 4,4 6,5 9,62 16,4 20,1 24,8 48,2
0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 10,33 13,88 16,89 20,82 40,11 54,67 83,6
0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,2 9,06 12,14 14,79 18,13 34,67 47,09 77,7
0,14 0,32 0,45 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 8,14 10,87 13,17 16,17 31,03 41,63 63,16
0,13 0,3 0,42 0,94 1,33 2,3 2,97 4,2 5,92 7,42 9,9 11,98 14,68 27,75 37,49 56,7
0,12 0,28 0,4 0,88 1,25 2,17 2,8 3,96 5,6 6,68 9,12 11,03 13,5 25,39 34,24 51,6
0,12 0,26 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 6,5 8,5 10,23 12,54 23,49 31,61 47,53
0,11 0,25 0,36 0,8 1,13 1,96 2,543 3,38 5,06 6,2 8,01 9,61 11,74 21,91 29,44 44,15
0,11 0,24 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,43 4,85 5,94 7,67 9,07 11,06 20,58 27,61 41,3
0,1 0,23 0,33 0,74 1,04 1,8 2,37 3,29 4,66 5,7 7,37 8,72 10,48 19,45 26,04 38,9
0,1 0,22 0,32 0,71 1,74 2,24 3,17 4,49 5,5 7,1 7,4 10,04 18,46 24,69 36,81
0,1 0,22 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,07 4,34 5,31 6,86 8,11 9,7 17,6 23,5 34,98

Таблиця 5.

Значення коефіцієнта К4 в залежності від швидкості вітру

 

Швидкість вітру, м/с
К4 1,33 1,67 2,34 2,67 3,34 3,67 5,68

 

 

Таблиця 6.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1456; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.033 сек.