Синтетичні та аналітичні рахунки.

 

Деталізований облік наявності і розміщення господарських засобів, джерел їх утворення і цільового призначення, господарських процесів та їх результатів називають аналітичним , а рахунки, на яких ведеться такий облік, - аналітичними рахунками. За допомогою аналітичного обліку деталізуються і конкретизуються дані про наявність об'єктів бухгалтерського обліку.

Аналітичні рахунки відкриваються окремо для кожного виду продукції (молоко, кукурудза на зерно, пшениця озима і т.д;), сировини і матеріалів (цвяхи, цемент, черепиця, цегла, дошки та ін.), кормів і насіння (сіно люцерни, сіно з сіножатей, сіно злакових трав, комбікорм для птиці, комбікорм для відгодівлі свиней, для розрахунків з кожним дебітором і кредитором (Томаківський молокозавод, Нікопольський м'ясокомбінат, Солонянськмй агропромпостач, Жучєнко І.С., Шевченко В.Ф і т.д.). Таких прикладів можна наводити безліч, тому що аналітичних рахунків для обліку кожного виду засобів буде стільки, скільки є об’єктів обліку, які хоч чимось істотним відрізняються один від одного.

Велика кількість аналітичних рахунків, яка по окремих об'єктах обліку вимірюється тисячами, а інколи й десятьма тисяч одиниць, відіграючи важливу роль у контролі за збереженням засобів підприємства, значно ускладнює керування виробництвом у тих випадках, коли необхідно знати узагальнюючі показники про стан об'єктів обліку. Наприклад, для керування господарством важливо знати не лише стан розрахунків по оплаті праці з конкретним працівником (Жученком І.С. або Шевченком В.Ф.), а й загальну суму заборгованості по оплаті праці всім працівникам господарства. Такі ж узагальнюючі дані треба мати про наявність у господарстві кормів, насіння, будівельних матеріалів, витрати виробництва і вартість виробленої продукції, загальну суму прибутку від реалізації продукції і ще багато інших показників.

Для одержання узагальнюючих систематизованих даних про наявність засобів господарства і господарські процеси на певну дату не шляхом авральних підрахунків, а системним порядком, у поточному бухгалтерському обліку застосовують так звані синтетичні рахунки. Це рахунки, на яких відображають, в узагальнюючому вигляді дані про стан і розміщення господарських засобів та їх джерел і операції з ними за економічно однорідними групами. Відповідно до цього і облік на таких рахунках називають синтетичним. Синтетичні рахунки ведуться ніби паралельно до аналітичних, але облік на них ведеться не по кожному найменуванню засобів, а взагалі, за їх видом (в однорідній економічній групі). У зв'язку з цим можна сказати, що кожна господарська операція відображається у бухгалтерському обліку в двох площинах: на дебеті і кредиті синтетичних рахунків в грошовому вимірнику; на дебеті і кредиті аналітичних рахунків у грошовому і натуральному або трудовому (за необхідністю) вимірниках.

Синтетичні рахунки мають не лише інформаційне, а й важливе контрольне значення: суми, записані на синтетичних рахунках, у тих же розмірах повторюються на аналітичних рахунках, але зі значно більшою деталізацією.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1153; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.