Програма перебування.
 

 

Програма перебування - споживча якість туристського продукту, яка виражається як план заходів, що реалізуються для задоволення спеціалізованих або конкретних потреб чи інтересів рекреантів.

Програми перебування є наступні:

Соціальні програми – заходи, присвячені до святкування визначних дат в житті народів, держав, громадських рухів, що включають неформальне спілкування, обмін групами та робочими делегаціями, участь у фестивалях, тижнях і днях солідарності і дружби, поїздки по тематичним маршрутам;

Спеціалізовані програми– обмін групами в рамках співробітництва споріднених та однопрофільних підприємств, установ, навчальних закладів, участь в промислових та сільськогосподарських виставках, спеціалізований туризм, поїздки трудової молоді;

Культурні програми– участь у фестивалях мистецтв, обмін художніми колективами;

Науково-освітні програми;

Учбові програми;

Загально ознайомчі програми –ознайомчі та пізнавальні поїздки;

Спортивні програми– участь в регіональних та міжнародних змаганнях та чемпіонатах, спортивний, масовий самодіяльний туризм.

При розробці програми перебування загалом планують два заходи на день, наприклад екскурсія вранці (загально ознайомчий захід) та зустріч з іноземними колегами ввечері (спеціалізований захід).

При моделюванні програми перебування їх важливою структурою виступає композиція– побудова програми відпочинку, що обумовлена її змістом, характером і призначенням, що визначає її сприйняття.

Композиція надає програмі єдність і цілісність, підпорядковує її компоненти один одному і цілому. Композиція повинна забезпечити мотивоване планування елементарних рекреаційних занять в циклі рекреаційних занять.

Саме цикл рекреаційних занять являється композиційною структурою програми перебування. При цьому компонентом композиції виступає елементарне рекреаційне заняття, первинна одиниця - цілісність (функціональна і поведінкова), яка характеризується єдністю мотивації і діяльності.

Важливі структурні елементи програми перебування це:

- сюжет,

- фабула,

- архітектоніка,

- конструкція.

Програма типова – примірний перелік заходів, які пропонується здійснити під час туристської поїздки. Програма передбачає екскурсію, заходи оздоровчого, соціального характеру, відпочинок, вільний час.

Анімаційні програми включають заняття, що входять у сферу духовних інтересів: спортивні ігри й змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, різноманітні хобі.

Аніматор - фахівець із формування туристського продукту й організатор рекреаційної діяльності туристів, творець календаря подій.

Календар подій це - календар регулярних міжнародних туристських заходів, а так само календаря найцікавіших подій, що приваблюють туристів:

- туристські: виставки, ярмарки, біржи;

- культурні: конкурси, виставки, декади, гастролі, фестивалі й т.п.;

- спортивні: змагання, чемпіонати, ігри й т.п.;

- релігійні: свята, літургії;

- економічні: ярмарки, виставки, конгреси й т.п.;

- політичні: фестивалі, з'їзди, конференції, форуми й т.п.;

- історичні: свята, меморіальні акції

Календар подій розробляється й враховується туроператорами при формуванні туристського продукту на новий туристський сезон. Таким чином, створюється анімаційна структура.

Анімаційна структура - це фабула програми відпочинку, що представляє послідовність станів змодельованої (або поточної) діяльності.Вона має експозицію, зав'язку, розвиток, дію, кульмінацію, розв'язку.

Програма відпочинку – це об’єднані загальною метою чи замислом план проведення туристських, фізкультурно-оздоровчих, культурно-масових, пізнавальних та аматорських занять.

Програми відпочинку можна розділити на два види програм: типову і конкретну

Типова програма відпочинку, яка виступає в якості цільового показника, що орієнтує практичних працівників в організації відпочинку туристів, фіксує набір та послідовність занять під час всього циклу відпочинку і на протязі доби, забезпечуючи при цьому оздоровчий і виховний ефект

Конкретна програмавідпочинку, яка відповідає за структурою типовій, але спрямована на конкретні умови відпочинку і враховує інтереси визначеної туристської групи.

Структуру типовоїпрограми відпочинку можна представити як сукупність спеціалізованих (за видами діяльності) програм:

- програми послідовних фізкультурно-оздоровчих заходів, що спрямовані на виховання швидкості, спритності, витривалості та інших якостей;

- програм культурно - масової діяльності, яка передбачає заняття з розвитку творчих здібностей людини (хореографічних, вокальних, акторських та ін.) та загальний процес відпочинку;

- програми пізнавальних заходів, що включають різні форми пізнання (екскурсії, лекції, бесіди, диспути і т.п.) і спрямовані на вивчення краю, в якому проводиться відпочинок, з метою виховання патріотизму чи ознайомлення з іншою культурою;

- програми аматорської діяльності, яка передбачає визначену послідовність з поглибленням вивчення та освоєння видів занять, що цікавлять учасників відпочинку.

Цільові заходи основної програми (спартакіада, фестиваль і т.п.) визначають набір супроводжувальних, їх взаємозв’язок та послідовність.

Типова програма відпочинку є методичним інструментомв комплексному плануванні і інструментом при створенні конкретних програм.

При створенні конкретної програми доцільно звернути увагу на організацію ігрової діяльності, сприяти широкому впровадженню рухливих ігор.

Саме рухливі ігри сприяють розвитку командного духу, солідарності, взаємодопомоги тощо. При створенні анімаційної програми варто звернути увагу на вікові особливості та інші, які істотно впливатимуть на потреби відпочиваючого.

При складанні анімаційної програми варто дотримуватись наступних вимог:

- складати програму, яка відповідає потребам споживача;

- приваблювати увагу до анімаційної програми та залучати до її створення рекреанта;

- враховувати вікові, психологічні, етнічні, релігійні та інші особливості рекреантів;

- моделювати програму на основі диференційованого, індивідуального підходу;

- будувати свої взаємовідносини з працівниками і рекреантами на гуманній та демократичній основі;

- будувати практичну діяльність на теоретичній основі;

- використовувати новітні технології в культурі вражень;

- уникати в роботи штампів і шаблонів.

 

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 4147; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.