Компенсатори нахилу з рівнем.


Для нівелвра Ni-4 застосована ампула рівня в прохідному світлі.

1- лупа;

2- окуляр;

3- рівень з бульбашкою;

4- пентапризма БП-900;

5- захисне скло;

6- об¢єктив;

7- напівпрозоре плоскопаралельне скло.

Принцип роботи: через лупу 1 по рівню 3 грубо приводить прилад у робочий стан. Це значить, що за допомогою круглого рівня 3 його бульбашка буде близько до середини. Далі бульбашка діє як сферична лінза.При нахилі прилада бульбашка відхиляється, але при цьому змінює напрям вихідного променя, так, що останній буде прямовисним.

В багатьох конструкціях нівелірів бульбашка рівня є “0-індексом”, по якому знімають відлік по рейці. Принципова схема дії, наприклад, в нівелірі Стодолневича НС-2, така: горизонтальний промінь, що проходить через об¢єктив буде перпендикулярний до радіуса кривизни бульбашки рівня.

, (1) ; , (2) , (3); , (4) Підставимо (3), (4) в (2).

, (5) , (6); a1=a

 

Конструкція також має додаткове дзеркало 1 і об¢єктив Об2. При нахилі прилада на кут a1 бульбашка рівня також змінить своє положення на кут a. Зображення середини бульбашки за допомогою дзеркала та об¢єктива Об2 змінить своє положення в фокальній площині (площині сіткиниток) на величину l1. Ця величина з величиною зміни положення бульбашки l зв¢язана відношенням (1), де Г – кратність об¢єктива Об2. З (1) маємо (2). Одночасно з малюнка можна записати (3), (4). Підставимо (3), (4) в (2), отримаємо (5).

Конструктивно легко підібрати,щоб значення фокусної відстані f¢ дорівнювало б добутку радіуса кривизни r на збільшення об¢єктива Об2, тобто f¢=rГх (6). Тоді a1=a. Це значить, що при нахилі нівеліра на кут a1 бульбашка відхиляється на той самий кут (позначений a). Лінія індекса бульбашки передається в поле зору нівеліра (розглядається через окуляр і є індексом для зняття відліку по рейці). Така ідея реалізована і в нівелірі НС-3.

26. Принцип дії рідинних компенсаторів. Види демпфірування.

Рідинні компенсатори конструюють так, що рідина дає оптимальний клинок з перемінним значенням заломлюючого кута, який змінюється в залежності від нахилу приладу. Для розрахунків компенсатора можна прийняти формулу, яка випливає з малюнка:

 

, де n – показник заломлення оптичного клинка.

Такий принцип реалізується в багатьох конструкціях нівелірів, де застосовують декілька рідинних компенсаторів, розташованих по вертикалі. Компенсатори застосовують як в нівелірах так і в приладах вертикального проектування.

Демпфірування – це процес стабілізації.

В компенсаторах маятникового типу застосовують повітряний демпфер, що виконаний у вигляді циліндра з вільно переміщуваним всередині нього поршня. Зазор між поршнем і циліндром дуже малий.

Використовують і магнітні демпфери, де коливання маятників гасять за допомогою вихрових струмів, що виникають в результаті індукції.

В рідинних компенсаторах гасіння коливань проходить тільки за рахунок в’язкості рідини.

 

27. Ексцентриситет алідади і лімба, його вплив.

Походження ексцентриситету.

Внаслідок неможливості точного виготовлення і складання оптичних деталей теодоліта система його осей обладнання не може бути зцентрована абсолютно точно. В цьому випадку можуть не збігатись.

 

М – центр поділок лімба;

Л – центр обертання лімба;

Л
M
lЛ
А – центр обертання алідади.

1.
lA
Центр обертання алідади

A
(т. А) з центром поділок лімба (т. М).

 

Величину цього не збігання називають ексцентриситетом алідади.

2. Центр обертання лімба (т. Л) не збігається з центром поділок лімба (т. М). Величину цього не збігання називають ексцентриситетом лімба.

3. Не збігання осей обертання алідади (т. А) і лімба (т. М) називають ексцентриситетом осей.

Ексцентриситет може бути кутовий і лінійний.

Кутовий визначають з лабораторних досліджень (з побудованої синусоїди).

Лінійний розраховують за формулою, де є кутовий елемент ексцентриситету і радіус лімба.

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1497; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.