КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте поняття "інформація".

2. Які основні властивості інформації?

3. Обґрунтуйте поняття "економічна інформація".

4. Опишіть основні види економічної інформації.

5. Проаналізуйте структуру і форму інформації.

6. Які основні характеристики економічної інформації?

7. Опишіть процес обробки інформації як складову процесу управління.

8. Проаналізуйте шляхи подолання проблеми узгодження методів обробки інформації з роботою органів управління.

9. Що виступає як об’єкт вивчення інформатики?

10. Як співвідносяться інформатика і computer science?

11. Що таке інформатика як фундаментальна наука?

12. Що таке інформатика як галузь народного господарства?

13. Що таке інформатика як прикладна дисципліна?

14. Які напрями досліджень в інформатиці ви знаєте?

15. Які міждисциплінарні напрями інформатики Ви знаєте?

16. Що таке соціальна інформатика?

17. Які основні напрями наукових досліджень в соціальній інформатиці?

ТЕМА 2

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

Класифікація та покоління ЕОМ

Коротка характеристика різних поколінь ЕОМ:

Перше покоління ЕОМ:

Технічна основа елементної бази машин 1-го покоління - електронні лампи. Максимальна швидкодія -102. Математичні операції в секунду(оп/с), обсяг оперативної пам’яті - 102 слів. Режим використання - монопольний, тобто в розпорядженні користувача були всі ресурси машини і її управління.

Друге покоління ЕОМ:

Технічна основа - транзистори. Максимальна швидкодія-104 оп/с, обсяг оперативної памяті-104 слів. Режим виконання - пакетна обробка.

Третє покоління ЕОМ:

Технічна основа-занадто великі інтегральні схеми, які на малих напівпровідникових кристалах реалізують великі схеми машин 2-го покоління. Максимальна швидкодія-106 оп/с, оперативна пам’ять -106 слів, внутрішня пам’ять-109 слів. Метод виконання - режим розподілу часу разом із пакетною обробкою.

4-те покоління ЕОМ:

Технічна основа - надвеликі інтегральні схеми. Традиційна архітектура ЕОМ Фон Наймана домінувала на протязі трьох поколінь. Максимальна швидкодія-109 оп/с, оперативна пам’ять - 107 слів, внутрішня пам’ять обмежена в основному економічними міркуваннями.

5-те покоління ЕОМ.

Проекти ЕОМ п’ятого покоління знаходяться в стадії реалізації. Максимальна швидкодія математичних обчислень доповнюється тут високими швидкостями логічного виводу. Форма спілкування з ЕОМ на звичайній мові і дисципліна програм, як наука для користувача перестають у майбутньому бути актуальними.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1603; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.