Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і регіонів


Виникнення і розвиток міжнародних фінансів зумовлено широким розвитком процесів міжнародної економічної інтеграції, що супроводжуються глобалізацією економічних зв’язків, широкомасштабним переміщенням капіталів, об’єднанням фінансових ресурсів у світовому масштабі. Міжнародна фінансова інтеграція визначає напрямки й пріоритети сучасного етапу інтернаціоналізації господарського життя, впливає на формування принципів податкової та бюджетної політики і насамкінець на стратегічні фінансові інтереси всіх країн і певних регіонів.

Ринки вважаються фінансово інтегрованими за умови виконання закону єдиної ціни, згідно з яким певний ринок є єдиним, якщо на ньому існує єдина ціна на певний тип активу. Це загальне визначення фінансової інтеграції потребує конкретизації.

Поширеним є погляд, відповідно до якого головну ознаку фінансової інтеграції становить мобільність капіталу, тобто можливість для національних інвесторів розміщувати свої активи за кордоном. Це передбачає відсутність будь-яких обмежень і нормативних актів, які б перешкоджали рухові капіталу.

Згідно з іншим підходом, фінансова інтеграція означає передусім взаємозамінність фінансових активів, тобто можливість для інвесторів обмінювати національні активи на іноземні, і навпаки. Ця взаємозамінність зумовлюється зміною рівня доходу певної категорії активів. Повна взаємозамінність веде до вирівнювання дохідності фінансових активів.

Ці два підходи до визначення фінансової інтеграції не суперечать один одному і можуть бути синтезовані.

Фінансова інтеграція веде до встановлення взаємозв'язку процентних ставок на довгострокові вклади в іноземній і національній валютах. У 80-х роках XX ст. спостерігалося наближення рівня доходу за активами до паритету. Вивчення функцій попиту показало більшу взаємозамінність між національними й іноземними активами.

Ця обставина змушує переглянути традиційну схему встановлення процентної ставки. За відсутності інтеграції процентна ставка на короткострокові вклади залежить від рівноваги на міжбанківському ринку, а процентна ставка на довгострокові вклади – від процентних ставок на короткострокові вклади. Фінансові органи можуть змінювати процентну ставку на короткострокові вклади, користуючись можливостями відкритого ринку. В новій ситуації взаємозв'язку процентних ставок на довгострокові вклади в іноземній і національній валютах фінансові органи вже не можуть цього робити, тому що процентні ставки на довгострокові вклади втрачають залежність від процентних ставок на короткострокові вклади на національному рівні.

Функціонуючи в міжнародній сфері, фінанси впливають на економічні інтереси учасників міжнародних зв’язків, опосередковують міжнародний інтеграційний процес, сприяючи його розвитку і поглибленню.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2767; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.