Фінансові відносини суб'єктів господарювання

Об’єктом фінансових відносин є вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, які формують виручку, а в процесі розподілу – фонди споживання, відшкодування витрат і прибуток, а також всі грошові надходження та нагромадження, тобто фінансові ресурси підприємства. Всі фінансові відносини підприємства поділяються на зовнішні і внутрішні.

Сфера зовнішніх фінансових відносин включає відносини:

ü між підприємством і державою – з приводу перерозподілу власних фінансових ресурсів у рамках законодавства про оподаткування, соціальне страхування, формування загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів; з приводу використання наданих держаних фондів грошових коштів, виконання державних інвестиційних програм;

ü між підприємством і його акціонерами – з приводу використання отриманого прибутку, нарахування та виплати дивідендів, реінвестування прибутку, напрямків вкладення капіталу;

ü між підприємством і його постачальниками та покупцями – з приводу виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізації продукції (робіт, послуг), отримання виручки, здійснення платіжних розрахунків;

ü між підприємством і фінансово-кредитними установами – з приводу обслуговування своїх платежів, отримання та повернення кредитів, сплати процентів за користування ними, депозитарної діяльності, страхових платежів та отримання страхових відшкодувань у разі настання страхового випадку, інвестиційних вкладень і отримання доходів, продажу та покупки валютних коштів.

Сфера внутрішніх фінансових відносин включає наступні відносини:

ü між підприємством і його засновниками (власниками) – з приводу формування статутного капіталу, його використання, отримання частини прибутку на вкладений капітал, напрямків виробничого та іншого вкладення фінансових ресурсів підприємства;

ü між підприємством і його структурними підрозділами – з приводу розподілу фінансових ресурсів на фінансування формування необоротних та оборотних активів;

ü усередині самого підприємства – з приводу розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні, напрямків його використання;

ü між підприємством і його працівниками – з приводу формування фонду оплати праці, матеріального заохочення та стимулювання, використання частини фінансових ресурсів на виплату матеріальної допомоги, фінансування соціально-культурних заходів.

В умовах ринку виникають принципово нові фінансові відносини:

ü відносини, які пов’язані з банкрутством підприємства та припиненням його поточних платежів;

ü відносини, що виникають під час злиття та поглинання, а також розподілу підприємства.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3172; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.