Фінанси – специфічна форма суспільних відносин

Зміст фінансів як специфічної форми суспільних відносин розкривається у сукупності певних грошових відносин, пов'язаних із розподілом та перерозподілом валового внутрішнього продукту.

Виділяють характерні риси фінансових відносин:

1) фінансові відносини – це розподільні відносини, які виникають у відтворювальному циклі на стадії первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, тобто коли ця вартість розподіляється на зарплату, прибуток тощо і формуються грошові доходи, безпосередньо пов'язані з розподілом і перерозподілом валового внутрішнього продукту та за допомогою розподілу впливають на всі інші стадії відтворювального циклу (виробництво, обмін, споживання);

2) фінансові відносини – це грошові відносини, носієм яких є гроші;

3) кінцева мета фінансових відносин – формування і використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів усіх суб'єктів для забезпечення відповідного рівня соціально-економічного розвитку суспільства та задоволення економічних інтересів членів суспільства.

Учасниками таких відносин у межах держави є держава, підприємства, установи, організації, громадяни. Фінансові відносини також можуть відбуватися між державами, національною державою та міжнародними фінансовими інституціями, між вітчизняними підприємствами та інофірмами.

Об'єктами фінансових відносин є фінансові ресурси.

Розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту передбачає розмаїття фінансових відносин, зокрема:

ü внутрішньогосподарські відносини між окремими підрозділами суб'єктів господарювання;

ü міжгосподарські відносини між різними суб'єктами господарювання;

ü внутрішньогалузеві відносини між суб'єктами господарювання окремих галузей та галузевими органами управління;

ü між суб'єктами господарювання та робітниками і службовцями;

ü між суб'єктами господарювання та акціонерами, учасниками, співвласниками та іншими фізичними особами;

ü між суб'єктами господарювання і державою;

ü між суб'єктами господарювання та фінансово-кредитними установами;

ü між суб'єктами господарювання та їхніми об'єднаннями;

ü міжгалузеві відносини;

ü міжтериторіальні відносини;

ü відносини між державою і населенням;

ü відносини між державою, галузевими органами управління та органами місцевого самоврядування;

ü відносини між державою та іншими державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями, іноземними юридичними і фізичними особами.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2535; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.