Асортиментна політика.
Підвиди продукції за функціональними особливостями, рівнем якості, ціною, призначені для певних категорій споживачів, складатимуть асортимент товарів. Модифікації, або марки, на які поділяються підвиди продукції, відповідають запитам конкретних сегментів споживачів.

Асортимент (товарний) — група товарів, тісно пов'язаних між собою тим, що вони задовольняють одні й ті ж потреби покупців, або тим, що продаються одним і тим самим групам клієнтів, або з єдиним діапазоном цін.

Товарний асортимент — сукупність серій продуктів (асорти­ментних груп) і товарних одиниць, які пропонуються покупцям кон­кретним товаровиробником (продавцем).

Товарна номенклатура – сукупність асортимент­них груп товарів, що їх пропонує покупцеві конкретний продавець; групи продуктів, тісно пов'язаних між собою або подібністю їхнього функціонування, або тому, що їх продають тим самим групам клієнтів (через ті самі типи торговель­них закладів), або тому, що вони містяться в рамках того самого діапазону цін.

Кожна фірма, яка займається випуском продукції завчасно турбується про визначення її різноманітності та асортименту Товарний асортимент характеризується: шириною, що залежить від кількості запропонованих асортиментних груп; глибиною, яка відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі; зіставлюваністю, в основі якої співвідношення між запропонованими асортиментними групами з позицій спільності кінцевого використання, каналів розподілу, груп споживачів та діапазону цін.

Широкий асортимент дає можливість диверсифікувати продукцію, орієнтуватися на різні вимоги споживача, стимулювати здійснення покупки у певному місці. Глибокий асортимент надає змогу задовольнити потреби різних споживчих сегментів однотипним товаром, максимізувати використання місця в торговельних точках, перешкоджати появі конкурентів, пропонувати діапазон цін, стимулювати підтримку дилерів.

Сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує покупцеві конкретний продавець, є товарною номенклатурою. Товарну номенклатуру можна описати з точки зору її широти, насиченості, глибини та гармонійності. Суть понять «широта» і «глибина» розглянуто вище. Під насиченістю мають на увазі загальну кількість окремих товарів, які складають товарну номенклатуру. Гармонійність товарів номенклатури корпорації означає ступінь спорідненості між товарами різних асортиментних груп щодо кінцевого їх призначення, каналів розподілу тощо, тобто аналогічно поняттю «зіставлюваність» при характеристиці товарного асортименту.

Отже, виходячи із сказаного, фірма може розширити свою діяльність чотирма способами: 1) розширити товарну номенклатуру за рахунок включення до неї нових асортиментних груп; 2) збільшити насиченість вже існуючих асортиментних груп товарів, наблизившись до становища компанії з вичерпним асортиментом; 3) запропонувати більше варіантів кожного з наявних товарів; 4) цілеспрямовано домагатися більшої або, навпаки, меншої гармонійності між товарами різних асортиментних груп залежно від ставлення фірми до питань диверсифікації.

Диверсифікація — запровадження у виробництво (продаж) нових номенклатурних груп (продуктових ліній); відмова фірми від принципу домінанти од­ного продукту в обсязі виробництва і продажу та перехід на виробництво про­дуктів, взаємопов'я­заних технологією, збутом, продажем або взагалі ні­чим не взаємопов'язаних.

Існує три різні види товарної диверсифікації. Це горизонтальна, вертикальна і латеральна диверсифікації.

Диверсифікація вертикальна — запровадження у виробництво (про­даж) нових номенклатурних груп продукції вищого чи нижчого технологічного рівня (наприклад, виробник телевізорів розпочинає виробництво електронних деталей до нього).

Диверсифікація горизонтальна — запровадження у виробництво (про­даж) нових технологічно споріднених номенклатурних груп продукції (наприклад: виробник телевізорів розпочинає виробництво відеомагнітофонів).

Диверсифікація латеральна — запровадження у виробництво (продаж) нових номенклатурних груп, які не мають жодного технологічного зв'язку з уже існуючими (приклад: виробник телевізорів бере участь у системі ресторанів).


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1911; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.