Інструмент для ведення кам'яної кладки


Підсумовуючі всі наведені способи кладки стін та стовпів можна зробити висновок, що ці процеси складаються з ланцюжка виробничих та контроль­но-вимірювальних операцій. Для виконання цих операцій існують відповід­ні інструменти та прилади.­

 

5.5.1. Інструменти та прилади для виконання цегляної та з каменів правильної форми кладки. Всі операції для виконання цієї кладки можна розташувати в такій послідовності:

— встановлення порядовок;

— натягування шнура;

— тесання та обколювання каменів (при необхідності);

— плінтовка та приколка бутового каменя;

— перемішування розчину в ящику;

— подача й розкладання каменів на обрізі стіни;

— подавання та розкладання розчину на стіні — під зовнішню версту;

— вкладання зовнішньої версти;

— подавання та розкладання розчину під внутрішню версту;

— вкладання внутрішньої версти;

— влаштування металевої в'язі між верстами та основною масою стіни;

— розстилання розчину під забутовку;

— вкладання забутовки;

— трамбування забутовки в бутовій кладці;

— контроль якості вкладеної частини кладки;

— розшивка швів;

— влаштування помостів та засобів риштування.

Послідовність вкладання каменів у версти або виконання деяких операцій може змінюватися, але їх кількість залишається майже незмінною. Одна­кови­ми залишаються і інструменти та пристосування, які також можна поді­ли­ти на виробничі та контрольно-вимірювальні.

До виробничих відносять:

кельма, призначена для нанесення, вирівнювання розчину на кладці, заповнення розчином вертикальних швів, підрізки розчину, що видавлю­ється при вкладанні каменів на шар розчину; в деяких випадках застосо­вуєть­ся для обколювання цегли;

молоток-кайло — використовують для рубання, тесання та обколюван­ня каменів, а також для вивірення та осаджування каменів під час кладіння;

розчинна лопата — вживається для перемішування, подавання й розстилання розчину на стіни чи стовпи, іноді нею розрівнюють розчин між верстами;

розшивками обробляють шви після їх підрізання та витримки деякий час; бувають угнуті й опуклі (відповідно до заданої форми й товщини шва);

швабровка — призначена для очищення вентиляційних каналів від видавленого із швів розчину, а також для більш повного заповнення розчином швів та їх загладжування.

 

До контрольно-вимірювальних відносять:

порядовки — являють собою пристосування, виконані з металевого кутника або дерев'яної рейки, на яких через відповідну для даного матеріа­лу відстань (наприклад, для цегли — 77 мм) розташовані пристосування для закріплення й перестановки шнура (причалки), а також для закріплен­ня самої порядовки до стіни; на порядовках також нанесені позначки вста­­новлення перемичок, панелей перекриття, встановлення вікон тощо;

виски — для вивірення вертикальності кутів та поверхні кладки; за їх допомогою виконують вивірення порядовок при їх встановленні й закріп­лен­ні; бувають масою до 400 г — для кладіння внутрішніх стін й до 1000 г — для зовнішніх стін;

шнур (причалка) — капронова чи з іншого міцного матеріалу нит­ка діа­метром 1...3 мм, що визначає верхній рівень ряду кладки, ви­ко­ристо­ву­ється тільки для кладіння верст, закріплюють за допомогою по­рядовок чи

причальних скоб (дужок), гострий кінець яких закладується в шов, а тупий — спирається на маячний камінь; встановлення на черговий ряд здійснюється шляхом повороту скоби навколо гострого кінця і спи­ран­ня на черговий маячний камінь;

будівельний рівень — застосовується для перевірки горизонталь­нос­ті й вертикальності кладки; може мати довжину корпуса 300, 500 та 700 мм;

правило — дерев'яна або дюралева рейка довжиною 1200 мм, за допомогою якої перевіряють рівність поверхні кладки;

рівень-правило — складається з двох будівельних рівнів, закріпле­них на металевому кутнику довжиною 1200 мм; застосовується для контро­ля горизонтальності рядів кладки; цю горизонтальність можна перевіряти й звичайним рівнем, що вкладається на правило, встановлене на верхню поверхню кладки;

дерев'яний кутник — має розмір 500х700 мм, застосовують для пере­вір­ки прямокутності кутів, що закладаються ;

складний метр або рулетка — необхідні для замірів товщин ряду, стіни та її довжини.

Всі перелічені інструменти й пристосування для зручності користування вкладаються в спеціальну сумку муляра.

Для перевезення цегли використовують дерев'яні піддони, що можуть бути на брусках або з гаками. Крім того, для транспортування звичайної цегли застосовуються пояси та захвати.

Для зберігання розчину на помостях встановлюються розчинні ящики.

5.5.2. Інструменти та прилади для виконання бутової й бутобетонної кладки

В зв'язку з тим, що в бутовій та бутобетонній кладці вживаються важкі камені великих розмірів, крім перелічених вище інструментів вживаються:

кельми великих розмірів;

молотки-кайла масою до 2 кг;

кувалди масою до 5 кг — для виконання плінтовки;

молотки-кулачки масою до 3 кг — для виконання обколювання каменів під час приколки;

металева трамбовка — для ущільнення бутових каменів та для забезпе­чення їх прилягання до грунту підвалин;

дерев'яна трамбовка — для тої ж мети.

5.5.3. Інструменти та прилади для ведення кладки з дрібних і крупних блоків

В залежності від розмірів та маси матеріалу, що вживається, використо­вують всі вищеназвані інструменти. Крім них використовують:

шаблони— для кладіння перегородок з гіпсових блоків, склоблоків тощо;

монтажні ломи — різної довжини й форми;

конопатки — для обробки швів, їх конопатки та для ущільнення щілин між віконними і дверними блоками та кладкою;

молоти для загинання монтажних петель;

стропи різних конструкцій для стропування й піднімання крупних блоків;

інвентарні клини — для встановлення й вивірення крупних блоків; при їх використанні необхідно пам'ятати, що після нанесення розчину клини з-під конструкції можна тільки витягувати (вибивати); забивання клинів як правило призводить до утворення порожнин між розчином та блоком, що недопустимо.Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 229;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.