Y - увага до персоналу.
Рис. 4. “Решітка менеджменту”

Ця “решітка” дає можливість визначити п`ять основних характерних типів управлінської поведінки (всього 81 - 9х9):

а) диктатора;

б) демократа;

в) песиміста;

г) маніпулятора;

д) організатора.

Блейк і Мутон дали відповідні характеристики різним типам менеджерів.

Код 9:1 визначає стиль управління, який без залишку орієнтований на виробництво. Це жорсткий тип адміністратора, що приділяє мінімум уваги персоналові і сприймає його лише як виконавців власних розпоряджень. Його девіз: “Результат - це все!” Підлеглі намагаються вийти з під тиску диктатора, а він відповідає тотальним контролем діяльності. Менеджер 9:1 - незадовільний керівник.

Код 1:9 прямо протилежний попередньому типові менеджера. Продуктивність праці його не надто хвилює. Його девіз: “Постійно залишатися самим собою”. Перевагу надає демократичному стилю керівництва.

Код 5:5 - орієнтований на створення команди. Проте його прагнення “вполювати двох зайців одночасно” часто призводить до посередніх результатів.

Код 1:1 - яскравий приклад незадовільного керівництва. Лібералізм, мінімум зусиль, безхарактерність чи некомпетентність адміністрації призводять до анархії в колективі.

Код 9:9 - це ідеальний і, як правило, недосяжний на практиці стиль керівництва, який дозволяє досягти блискучих результатів. Виконання роботи забезпечується спільними зусиллями всього колективу, розвинута система заохочення, висока продуктивність праці.

"Барометр управління" (розроблений А. Чернявським у 1991 р.).

"Барометр управління" показує ефективність використання керівниками різних стилів управління. Вибір стилю залежить від їх уваги до показників виробництва і рівня забезпечення працюючих соціальними благами (доходи працюючих, забезпечення їх житлом, медичним обслуговуванням, страхуванням, пенсією, якимись пільгами).

Керівники-автократи вважають, що ефективність виробництва має бути покладена в основу всієї діяльнос­ті підприємства, а забезпечення працюю­чих соціальними благами – справа (вто­ростепенное).

Стрілка «барометра управління» в цьому випадку наближається до горизонтальної осі, Р С.

Керівники-популісти в цілях популярності прагнуть забезпечити максимум соціальних благ працюючим, відсовуючи інтереси виробництва на другий план.

В цьому випадку стрілка «барометра управління» наближається до вертикальної осі, З Р.

Керівники-демократи бачать необхідність у прийнятному поєднанні забезпечення ефективності виробництва і соціальних благ працюючих.

Графічно на «барометрі управління» цей метод знаходиться між автократичним і популістським, З Р.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1027; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.