Годинна продуктивність рухомого складу (простий цикл перевезень)

Під продуктивністю рухомого складу автомобільного транспорту (або виробіткою автомобіля) розуміють кількість перевезених тонн вантажу або виконаних тонно-кілометрів за 1 годину роботи автомобіля на маршруті. Продуктивність характеризує ефективність роботи транспортного засобу. Розрізняють годинну та добову продуктивності роботи транспорту.

Виведемо формулу для визначення годинної продуктивності (виробітки) автомобіля в тоннах та в тонно-кілометрах.

де - час однієї їздки, год;

- час руху автомобіля, год;

- час простою автомобіля під операціями навантаження-розвантаження, год.

З урахуванням можливих підстановок та замін можна записати, що годинна проуктивність (у тоннах) автомобіля визначається:

т/год

або

т/год. / 1 /

Годинна проуктивність автомобіля (у тонно-кілометрах) визначається за виразом:

ткм/год. / 2 /

З урахуванням витрат часу на нульові пробіги, можна записати вирази для визначення годинної продуктивності рухомого складу у тоннах та тонно-кілометрах таким чином:

т/год; ткм/год,

де d - коефіцієнт, що враховує витрати часу на нулювий пробіг автомобіля.

Якщо провести аналіз цих двох виразів для визначення годинної продуктивності у тоннах та тонно-кілометрах, можна зробити висновок про те, що:

- із збільшенням значень збільшуються значення та ;

- із збільшенням значень i зменшуються значення та ;

- із збільшенням значення зменшується значеяння та збільшується значення .

Причому, слід зазначити, що усі показники, окрім одного - , однаково впливають на величину годинної продуктивності у тоннах та тонно-кілометрах.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2351; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.