Токсичність хімічних речовин
Група токсичності. LC50, мг/л. LD50, мг/кг.
Надзвичайно токсичні Нижче 1 Нижче 1
Високотоксичні 1-5 1-50
Сильно токсичні 6-20 51-500
Помірно токсичні 21-80 501-5000
Малотоксичні 81-160 5001-15000
Практично не токсичні Більше 160 Більше 15000

 

Таким чином, хімічні речовини, що застосовуються в промисловості: хлор, аміак, бензин, ацетон та ін. становлять серйозну небезпеку для людини у випадку перевищення в повітрі граничних токсодоз.

Заключна частина

Небезпеки техногенного характеру притаманні кожному місту, населеному пункту, району, області або регіону держави.

Найбільш тяжкими з аварій є:

– аварії (катастрофи) з викидом радіоактивно, хімічно або біологічно-небезпечних речовин;

– вибухи і пожежі;

– руйнування будівель, споруд, технологічного устаткування і забруднення навколишнього середовища;

– прорив водосховищ;

– аварії на транспорті, в промисловості та в інших галузях економіки.

На території України розміщена велика кількість підприємств з ядерними компонентами. Основні проблеми радіаційної небезпеки на сьогодні тісно пов’язані з розвитком та експлуатацією об’єктів атомної енергетики та промисловості, інших форм мирного використання атомної енергії, наявністю значних територій, забруднених радіоактивними речовинами. Значна кількість хімічно-небезпечних об’єктів; діяльність яких пов’язана з небезпекою аварійних викидів (виливів) великої кількості аварійних хімічно-небезпечних речовин, несе значну загрозу населенню, яке проживає в зонах їх розміщення.

Література для самопідготовки:

1. Атаманчук П.С. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник. / П.С. Атаманчук – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 2276 с.

2. Березуцький В.В Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, Н.П. Вершиніна. П’яте видання. – Х.: Факт, 2009. – 384 с.

3. Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. / М. І. Стеблюк. – К.: Знання-Прес, 2010. – 487 с.

4. Піскунова Л. Е. Безпека життедіяльності. Підручник. / Л. Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – К.: Академія, 2012. – 222 с.

5. Дудникова І. І. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник. Друге вид., доп. / І. І. Дудникова. – К.: Вид-во Європ. ун-ту. 2007. – 268 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1) Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.

2) Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж.

3) Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.

4) Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.

5) Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі.

6) Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів.

7) Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.

8) Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину.

9) Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки.

10) Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.

11) Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини.

12) Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку.

13) Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю. Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарювання, підприємств, установ та організацій в залежності від профільного напряму ВНЗ.

14) Загальні вимоги до безпечності технологічного обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості структури виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на безпечність діяльності об’єкту господарювання

15) Комплекс робіт на об’єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків за відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих норм і правил.

 


Дата добавления: 2016-07-05; просмотров: 2374; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.