Неповне домінування
Моногібридне схрещування.

 

Моногібридне схрещування - схрещування, у якому батьки відрізняються за однією парою алельних генів.

Реципрокне схрещування - схрещування двох форм між собою у двох протилежних напрямках, наприклад АА х аа і аа х АА.

Зворотне схрещування, або беккрос - схрещування потомків F1 з однією із батьківських форм.

Аналізуюче схрещування, або тесткрос - схрещування форми з домінантним проявом ознаки і форми, гомозиготної за рецесивом. Якщо форма з домінантним проявом ознаки була гомозиготною, то розщеплення в аналізуючому схрещуванні не буде. Якщо ж форма з домінантним проявом ознаки була гетерозиготною, у моногібридному аналізуючому схрещуванні спостерігається розщеплення 1 : 1.

Перший закон Менделя - закон одноманітності гібридів першого покоління.

Домінанта ознака - батьківська ознака, що виявляється в гібридів першого покоління.

Рецесивна ознака - батьківська ознака, що не виявляється в гібридів першого покоління.

Алель - реальний стан гена (домінантний або рецесивний).

Повне домінування - у гетерозигот виявляється одна з батьківських ознак.

Неповне домінування - проміжний характер прояву ознаки в гетерозигот F1 у порівнянні з банківськими формами.

Кодомінувнння - відсутність рецесивно-домінантних відносин.

Локус - місце розташування гена на хромосомі.

Другий закон Менделя - закон розщеплення. При моногібридному схрещунанні й повному домінуванні в F2 спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношені 3:1, за генотипом 1:2:1. При неповному домінуванні розщеплення в F2 за фенотипом і за генотипом становлять 1:2:1.

 

Приклади розв'язування задач на моногібридне схрещування

Повне домінування

 

1. У персика опушений плід домінує над гладеньким. Якими будуть:

1) гібриди F1 і F2, якщо схрестити гомозиготний персик з опушеними плодами з гомозиготним, що має гладенькі плоди?

2) потомки від зворотного схрещування рослин F1 з батьківською опушеною формою?

3) потомки від аналізуючого схрещування рослин F1 з батьківською формою, у якої плоди гладенькі?

Розв'язування:

В - плоди з опушкою; b - гладенькі плоди.

1) обидві гомозиготні батьківські форми утворюють однотипні гамети В та b. При ймовірній зустрічі кожної материнської гамети з батьківською утворюються однакові зиготи, тобто перше покоління буде однотипним - Вb Усі рослини F1 мають плоди з опушкою, тому що несуть у собі домінантний алель В. Генотипи в F2 будуть такими:

F1 Вb х Вb

F2 ІВВ : 2Вb : 1bb;

2) знаючи генотипи рослин F1 і батьків, записуємо схему схрещування гібридів F1 з їх домінантною батьківською формою (зворотне схрещування):

Р Вb х ВВ

F3 2ВВ:2Вb.

Усі зигоги мають домінантний ген В, тому все потомство за фенотипом однотипне - з опушеними плодами;

3) записуємо схему схрещування гібридів F1 з їх батьківською формою (аналізуюче схрещування):

Р Вb х bb

F3 2Вb: 2bb

Відповідь: 1) усі рослини F1 мають опушені плоди, генотип Вb; 2) гено-типи потомків від схрещування рослин F1 (Вb) з формою ВВ були 1ВВ: ІВb, за фенотипом усі опушені; 3) генотипи потомків від аналізуючого схрещування 1Вb: 1bb, за фенотипом опушені і гладенькі у співвідношенні 1:1.

2. Плоди томату бувають круглими і грушоподібними. Ген круглої форми домінує:

1) якими будуть генотипи батьківських рослин, якщо серед потомства виявилось круглих і грушоподібних плодів порівну?

2) у парниках овочевого господарства висаджена розсада томатів, вирощена з гібридного насіння. 31750 кущів цієї розсади дали плоди грушоподібної форми, а 95250 - круглої. Скільки серед них гетерозиготних кущів?

Відповідь: 1) один із батьків гетерозиготний (Аа), інший - гомозиготний рецесивний (аа); 2) серед потомства було 63500 гетерозиготних кущів.

3. При схрещуванні сірих курей з білими все потомство виявилось сірим. Унаслідок другого схрещування цього сірого потомства знову з білим одержано 172 особини, з яких було 85 білих і 87 сірих. Які генотипи вихідних форм та їх потомків в обох схрещуваннях?

Відповідь: 1) генотипи батьків - АА і аа, генотип F1 -- Аа; 2) генотипи батьків - Аа і аа, генотипи F2 - 87 Aa і 85 аа.

Неповне домінування

 

4. При схрещуванні між собою рослини червоноплодної суниці завжди дають потомство з червоними ягодами, а рослини білоплодної - з білими ягодами. Потомство від схрещування цих сортів має рожеві ягоди. Яке потомство виникне при схрещуванні між собою рослин суниці з рожевими ягодами, якщо допустити моногенний контроль цієї ознаки? Яке потомство буде отримане від зворотних схрещувань, рожевоплодних рослин з вихідними батьківськими сортами?

Розв'язування:

А - червоні ягоди; а - білі ягоди;

АА - червоні ягоди; Аа - рожеві ягоди; аа - білі ягоди.

1) Р Аа (рожев.) х Аа(рожев.)

ІАА (черв.): 2Аа (рожев.): Іаа (біл.);

2) Р Аа (рожев.) хАА(черв.)

ІАА (черв.): ІАа (рожев.);

3) Р Аа (рожев.) х аа(біл.)

ІАа (рожев.): Іаа (біл).

Відповідь: 1) 25% червоноплодних рослин (АА), 50% рожевоплодних (Аа), 25% білоплодних (аа); 2) 50% червоноплодних (АА), 50% рожевоплодних (Аа); 3) 50% рожевоплодних (Аа); 50% білоплодних (аа).

5. У рослини ротики з широкими листками при схрещуванні між собою завжди дають потомство з широкими листками, а рослини з вузькими листками потомство з вузькими. При схрещуванні вузьколисткової особини з широколистковою виникають рослини з листками проміжної ширини:

1) яким буде потомство від схрещування двох особин з листками проміжної ширини?

2) що одержимо, якщо схрестити вузьколисткову рослину з рослиною, яка має листки проміжної ширини?

Відповідь: І) серед потомства 25% рослин буде мати широкі листки, 50% - листки проміжної ширини і 25% - вузькі; 2) серед потомства половина рослин буде мати листки проміжної ширини, а інша половина - вузькі листки.

6. У колгоспному стаді від схрещування сіро-голубих шортгорнів одержано 270 телят. З них 136 голів мали забарвлення батьків. Визначити генотип і фенотип решти потомства, якщо відомо, що сіро-голубі шортторни одержуються при схрещуванні білих і чорних тварин.

Відповідь: серед решти потомсива було 50% телят білих гомозиготних (АА) та 50% телят чорних гомозиготних (аа).

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 13529; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.