Полігібридне схрещування
18. У пахучого горошка високий зріст Т домінує над карликовим t, зелені боби G - над жовтими g, гладеньке насіння R - над зморшкуватим r. Які фенотипи будуть мати F1 і F2 від схрещування гомозиготного карликового зеленого зморшкуватого горошку з гомозиготним високим жовтим гладеньким горошком?

Розв'язування:

Т - високий зріст, t - карликовий зріст; G - зелені боби, g - жовті боби; R -гладеньке насіння, r - зморшкувате насіння.

Схема схрещування батьківських форм:

Р ttGGrr х ТТggRR

F1 ТtGgRr

Батьківські форми, гомозиготні за трьома ознаками, утворюють по одному типу гамет - tGr та TgR, тому F1 одноманітне.

Рослини першого гібридного покоління утворюють 8 типів гамет TGR. tGR, ТgR, tgR, Tgr, tgr, Tgr, tGr, від вільного злиття яких можливе утворення 32 генотипів, які об'єднуються у 8 фенотипово різних класів у співвідношенні 27 високих зелених гладеньких (TGR), 9 високих зелених зморшкуватих (Tgr), 9 карликових зелених гладеньких (tGR), 9 високих жовтих гладеньких (TgR), З карликових жовтих гладеньких (tgR), 3 високих жовтих зморшкуватих (Тgr), З карликових зелених зморшкуватих (tGr), І карликовий жовтий зморшкуватий (tgr).

Кількість фенотипічних класів можна розрахувати також за формулою 2n. Так, гетерозиготи F1 утворюють вісім типів гамет, отже у F2 буде таких самих, як гамети, фенотипічних класів вісім: T_G_R_, T_G_rr, ttG_R_, T_ggR_, ttggR_, Tggrr, ttG_rr, ttggrr.

Відповідь: 1) фенотип рослин F1 - високий зелений гладенький; 2) у F2 кулькість фенотипічних класів становить 8: високі зелені гладенькі, високі зелені зморшкуваті, карликові зелені гладенькі, високі жовті гладелькі, карликові жовті гладенькі, високі жовті зморшкуваті, карликові зелені зморшкуваті, карликові жовті зморшкуваті.

19. Катаракти мають кілька спадкових форм. Яка ймовірність того, що дитина буде мати цю хворобу, якщо обидва батьки страждають її аутосомно-домінантною формою і гетерозиготні за нею, а також гетерозиготні за двома рецесивно-аутосомними не зчепленими між собою формами із домінантною формою?

Відповідь: вірогідність народження в цій сім’ї дитини, що буде мати катаракту, становить 55/65 = 85,94%.

20. Полідактилія, короткозорість і відсутність малих кутніх зубів передаються як домінантні аутосомні ознаки. Гени всіх трьох ознак знаходяться в різних парах хромосом:

1) яка вірогідність народження дітей без аномалій у сім’ї, де обоє батьків страждають усіма трьома недоліками, але гетерозиготні за всіма трьома парами генів?

2) визначте вірогідність народження дітей без аномалій у сім'ї про якувідомо таке. Бабуся по лінії дружини була шестипалою, а дідусь короткозорий. Стосовно інших ознак - вони нормальні. Дочкауспадкувала від своїх батьків обидві аномалії. Бабуся по лінії чоловіка не мала малих кутніх зубів, мала нормальний зір і п'ятипалу кисть. Дідусь був нормальним стосовно всіх трьох ознак. Син успадкував аномалію матері.

Відповідь: 1) вірогідність народження дітей без аномалій у цій сім’ї становить 1/64 = 1,56%; 2) вірогідність народження дітей без аномалій у цій сім’ї становить 1/8 = 12,5%.

 

 

ЛЕКЦІЯ 3


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2904; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.